Aluevaltuustopuhe 20.12.2022 / Talousarvio 2023
Jari Sainio
sosialidemokraattinen aluevaltuustoryhmä

Arvoisa valtuuston puheenjohtaja, hyvät valtuutetut sekä kuulijat

Vuoden 2023 alussa käynnistyvää sosiaali- ja terveyspalvelujen sekä pelastustoimen uudistusta on suunniteltu eri muodoissaan useamman hallituskauden ajan. Kun uudistukseen liittyvä lainsäädäntö hyväksyttiin kesällä 2021, aloitettiin Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen valmistelu.

Tammikuussa 2022 järjestettiin hyvinvointialueen vaalit, joissa valittiin historian ensimmäiset aluevaltuutetut, jotka aloittivat työnsä maaliskuussa 2022.  Heti työn alkuvaiheessa tunnistettiin aikatauluun liittyvä haaste, sillä olihan vain vajaa vuosi aikaa valmistautua sosiaali- ja terveyspalvelujen sekä pelastustoimen järjestämisvastuun siirtoon Vantaan ja Keravan kaupungeilta ja erityishuoltopiireiltä hyvinvointialueelle.

Nyt käsittelyssä oleva talousarvioesitys on muutoksen talousarvio. Tämä on hyvinvoinnin ja palveluiden budjetti ja tämä on budjetti, joka satsaa turvalliseen siirtymään, palveluihin sekä merkittävällä tavalla henkilöstöön.

Hyvinvointialuetta, kuten koko Suomea, on viime vuosina koeteltu. Koronakriisi, sota, työttömyys ja nyt ihmisten elämää vaikeuttava hintojen nousu, on nakertanut ihmisten elämää ja lisännyt epävarmuutta tulevasta. Siksi tässä uudessa tilanteessa Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen tekemät ratkaisut turvalliseen siirtymään, palveluiden parantamiseksi tulee juuri oikeaan aikaan. Meidän tehtävänämme on luoda uskoa tulevaisuuteen ja jokaiselle mahdollisuuksia pärjätä omassa elämässään.  Sen vuoksi tässä budjetissa tehdyt painotukset henkilöstöön, tuotantotapojen uudistamiseen, palveluiden saatavuuteen, järjestöjen työn turvaamiseen, integraation onnistumiseen ovat oikeita tässä ja nyt.

Puheenjohtaja, hyvät valtuutetut

Hyvinvointialue tulee työllistämään lähes viisituhatta ammattilaista. Hyvinvointialueen henkilöstö on se voimavara, jolla asukkaille tarjotaan palveluita. Meillä on hoitajia, lääkäreitä, sosiaalityöntekijöitä, pelastajia ja lukuisa määrä muita ammattilaisia, jotka mahdollistavat turvallisen siirtymän uuteen.

Hyvinvointialueen suurena haasteena on osaajapula eri aloilla. Vakansseja on runsaasti auki, mutta hakijoita paikkoihin ei ole. Tämä aiheuttaa työpaikoilla kuormitusta, kun liian pienillä resursseilla pyritään hoitamaan kaikki luvatut palvelut. Se näkyy asukkaille pidentyneinä jonoina ja tulee aiheuttamaan tyytymättömyyttä palveluihin. Sosialidemokraattien mielestä tärkein muutos on henkilöstöresurssien turvaamiseen laadittava pito- ja vetovoimaan liittyvä suunnitelma sekä erityisesti kriittisiin ammattiryhmiin kohdennettava palkka- ja palkitsemisohjelma. Henkilöstö on hyvinvointialueen tärkein voimavara, jota ilman palvelut eivät pyöri.

Työntekijöiden työhyvinvointiin ja palkitsemiseen on satsattava, jotta alueemme pystyy houkuttelemaan tänne parhaimmat tekijät. Osaava ja ammattitaitoinen henkilökunta on koko hyvinvointialueen etu, se on kilpailuvaltti ja elinvoiman veturi ja tämän vaaliminen on meille tärkeää.

Puheenjohtaja, hyvät valtuutetut

Ryhmämme esitti tuotantotapa-analyysin käyttöön ottamista kehitettäessä palvelutuotantoa.

Esityksestämme hyvinvointialueella selvitetään vuoden 2023 aikana tuotantotapa-analyysin avulla, miten lastensuojelun palveluja ja vanhusten hoivapalveluja on tarkoituksenmukaista tuottaa.

Tämän lisäksi terveyskeskuspalvelujen kehittämisen tueksi sosialidemokraatit esittivät tehtävän tuotantotapa-analyysin siitä, miten terveyspalveluja on tarkoituksenmukaista tuottaa, jotta hoitoon pääsy nopeutuu ja toteutuu hoitotakuun mukaisesti. Terveyspalvelujen parantaminen on sosialidemokraateille tärkeä tavoite, jota kohti pitää edetä rivakasti.

Ryhmällemme on tärkeää että, sosiaalinen luototus jatkuu katkeamatta ensi vuoden alussa. Näemme, että se on oikeudenmukainen ja järkevä ratkaisu ihmisille, joilla on halu pärjätä ja hoitaa asiansa tiukasta taloudellisesta tilanteestaan huolimatta. Lainsäädännöllisesti sosiaalisesta luototuksesta tulee velvoittavaa vasta elokuussa 2023.

Meille sosialidemokraateille oli keskeistä, että järjestöjen toimintaan satsataan myös tulevaisuudessa. Esityksestämme järjestöavustuksiin varattua määrärahaa korotettiin, jotta voimme turvata vantaalaisten ja keravalaisten sosiaali- ja terveyspalveluja tukevien järjestöjen toiminnan myös ensi vuonna. On hienoa, että järjestöjen merkitys hyvinvoinnin rakentamisessa tunnistetaan aidosti.

Hyvät valtuutetut

Sote-uudistuksen yksi tärkeä tavoite on perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon integraatio. Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen ja uuden HUS-yhtymän yhteistyö käynnistyy vuoden alussa.

Erikoissairaanhoidon osalta sosialidemokraatit painottivat hyvinvointialueen ja HUS:n yhteistyötä, jonka tavoitteena tulee olla asiakaslähtöiset palvelut ja sujuvat hoitopolut.

Pidämme merkittävänä myös että, hyvinvointialueen seniorineuvolaa lähdetään selvittämään. Se on tärkeää ennaltaehkäisevää toimintaa ottaen huomioon, kuinka hyvinvointialueen vanhusten määrä kasvaa tulevina vuosina. Me haluamme huolehtia jokaisesta ikäihmisestä.

Ryhmämme mielestä on tärkeää panostaa omaishoitajien jaksamiseen. Pidämme tärkeänä, että omaishoidon peittävyyttä ja palveluita parannetaan mahdollistamalla omaishoidettavan ja hoitajan yksilöllisiä palveluja.

Arvoisat valtuutetut

Politiikka on yhteisten asioiden hoitamista ja puolueiden erot näkyvät painotuksissa ja ajetuissa asioissa. Politiikka on myös neuvottelemista, kompromisseja ja yhteisen näkemyksen etsimistä. Sitä työtä tämänkin talousarvion valmistelemiseen jälleen tarvittiin. Haluan kiittää hyvinvointialueen johtajaa ja virkahenkilöitä sekä kaikkia valmistelijoita siitä työstä, mitä olette tehneet tämän talousarvioprosessin aikana omalla ”ruudullanne” toimenkuvaanne kuuluen.

Vaikka talousarvioprosessiin liittyy meillä poliitikoilla paljon paineita ja välillä vääntöä, on kuitenkin hienoa, että meillä on täällä tänään historiallinen, uuden alun talousarvioesitys käsittelyssä. 
Kiitos neuvottelukunnan puheenjohtajistolle hyvin vedetystä neuvotteluprosessista ja kiitos kaikille valtuustoryhmille siitä tinkimättömästä työstä, mitä jokainen ryhmä on tehnyt omien esitysten, arvojen ja äänestäjien asioiden edistämiseksi tässä valmistelussa.

Me sosialidemokraatit olemme tyytyväisiä, että tämä talousarvioesitys lisää turvallista siirtymää, ehkäisee syrjäytymistä, luo oikeudenmukaisuutta ja vahvistaa asukkaille tarjottavia palveluita, mikä on arvojemme mukaista. Siksi valtuustoryhmämme kannattaa tämän talousarvion hyväksymistä.

Kiitos.

Katso myös nämä: