(Puhe tiistain 31.5.2022 aluevaltuuston kokouksessa)

Arvoisa puheenjohtaja, hyvät valtuutetut ja muut kuulijat,

Kuluttajaliitto on kuluneen kevään aikana tehnyt selvityksen pääkaupunkiseudun kuntien sosiaali- ja terveyspalveluiden neuvonnasta ja asiakasmaksujen huojennuslomakkeesta. Selvityksessä Vantaan kaupunki sai kiitosta asiakasystävällisestä ja helppokäyttöisestä lomakkeesta.

Tieto alentamismahdollisuudesta annetaan laskun mukana. Tämä ei kuitenkaan yksin riitä takaamaan sitä, että asiakkailla on riittävä tieto oikeuksistaan. Pahimmillaan tietämättömyys huojennusmahdollisuuksista ja pelko kustannuksista voi johtaa siihen, ettei palveluiden piiriin hakeuduta. Näin ei saa käydä Vantaan ja Keravan hyvinvointialueella. Siksi on tärkeää, että tieto maksuista ja huojennuksista on helposti asukkaiden ulottuvilla mahdollisimman saavutettavassa muodossa. 

Sosialidemokraattinen aluevaltuustoryhmä jättää tänään aloitteen koskien selkokielen ottamista palveluvalikkoon. Luonnollisesti selkokielinen ohjeistus koskisi siis myös asiakasmaksuista ja huojennuksista tiedottamista. Vantaan ja Keravan alueella on paljon asukkaita, jotka puhuvat äidinkielenään muuta kuin suomea tai ruotsia.

Näinkin tärkeässä palveluiden pariin hakeutumiseen vaikuttavassa asiassa olisi minusta perusteltua, että tiedot asiakasmaksuista ja huojennusmahdollisuuksista olisivat saatavilla myös muutamilla asukkaiden yleisimmin puhutuilla kielillä suomen ja ruotsin lisäksi. Viimeisenä, muttei vähäisimpänä haluan korostaa sitä, että kirjallisten ohjeistuksien lisäksi hyvinvointialueen on panostettava myös asiakaspalveluun ja huolehdittava siitä, että kukin asiakas saa tarvitsemaansa henkilökohtaista ohjausta ja neuvontaa.

Katso myös nämä: