”Omaishoitajille kuuluu lakisääteinen määrä vapaapäiviä. Vantaalla olleesta käytännöstä toteuttaa vapaapäiviä on tullut vahvaa kritiikkiä kansalaistapaamisissa”, toteaa aluevaltuutettu Säde Tahvanainen.

Omaishoitajat menettävät seitsemästä päivästä pahimmillaan lähes yhden päivän, koska omaisen hoitoon tuomisen ja hakemisen ajankohta on sijoitettu epäoikeudenmukaisesti.

Asia pitää saada korjattua. Tahvanainen oli yhteydessä hyvinvointialueen virkamiehiin asiasta ja sai positiivisen vastauksen.

”Tuot esille viestissäsi, että omaishoitajilta tulee palautetta viikon loman supistumisesta kuuteen päivään omaisen tuomisen ja viemisen vuoksi. Vanhusten ympärivuorokautinen lyhytaikainen hoito on tarpeellinen palvelu monille omaishoitoperheille. Käymme keskustelua tästä käytännöstä ja muista ohjeistuksista yhdessä Keravan kanssa ja otan mukaani tämän sähköpostin viestin ja palautteen valmistelutyöhön.”

Vantaan ja Keravan hyvinvointialue valmistelee ohjeistusta omaishoidosta. Tahvanaisen mielestä uudistustyön yhteydessä tulee varmistaa, että tämä epäkohta korjataan.

Katso myös nämä: