Ulla Kaukola: Sote-uudistus on mahdollisuus tehdä asiat paremmin kuin ennen

Vantaan Sanomat 22.9.2021

Vantaan Sanomat lupasi pääkirjoituksessaan (15.9.) ”ottaa tavoitteekseen kertoa aluevaaleista ja hyvinvointialueen asioista kiinnostavasti ja selkeästi sekä aktivoida vantaalaisia äänestämään vaaleissa.” Tämä on loistava tavoite. Juuri nyt tarvitaan keskustelua ja uusia ideoita, sillä sote-uudistus on mahdollisuus tehdä asiat paremmin kuin ennen.

Vantaa-Kerava –hyvinvointialueen tulevilla päättäjillä on ratkaistavinaan kysymyksiä, jotka koskevat meistä jokaista: Kuinka pääsen nopeasti hoitoon? Kuinka minua hoitavat ihmiset jaksavat ja viihtyvät työssään? Kuinka huolehditaan siitä, ettei minua pompotella luukulta toiselle, vaan hoitoketju on toimiva ja katkeamaton?  

Tulevat päättäjät ovat paljon vartijoina. He ratkaisevat, kehitetäänkö omalääkärimallia, moniammatillista tiimityötä ja panostetaanko johtamiseen? He ratkaisevat, kuinka palveluita onnistutaan parantamaan.

Aluevaalit ovat paljon mielenkiintoisemmat kuin monet muut vaalit, sillä sote-uudistus on kaikkien aikojen mahdollisuus luoda uutta ja toisaalta luopua vanhoista rasitteista.

Osallistu keskusteluun. Äänestä, kerro, mitä tahdot.

Lisää Ulla Kaukolan ajatuksia löydät osoitteesta http://www.ullakaukola.fi/

Podcast – Ajatuksia työhyvinvoinnista

Oletko koskaan kuunnellut podcasteja? Podcastit ovat valloittaneet maailmaa jo pitkään, ja viime vuosina ne ovat rantautuneet tukevasti myös Suomeen. Podcastit ovat verkossa julkaistuja äänitallenteita, joita verrataan usein radio-ohjelmiin, vaikka niitä ei lähetetä radiokanavilla. Lähettämisen sijaan podcastjaksot ladataan verkkoon, mistä kuuntelijat voivat ladata ne omalle laitteelleen tai kuunnella suoraan podcastin verkkosivulta silloin, kun heille sopii.

Kaksi hyvinvoinnista kiinnostunutta vantaalaista naista, Soile Eriksson ja Mari Niemi-Saari, julkaisivat oman podcastin. Luvassa ajatuksia työhyvinvoinnista. Mitä se on ja miten siihen voi vaikuttaa?

Kuuntele podcast osoitteessa https://spoti.fi/2ZhI24T

Tämä kanava kannattaa ottaa seurantaan, lisää jaksoja luvassa Soilen podcastissa.

Lisää SDP:n ehdokkaita Vantaa-Kerava -alueelle

Uudenmaan Sosialidemokraattien piirihallitus nimesi lisää aluevaaliehdokkaita kokouksessaan 23.11.2021. Vantaa-Kerava -alueella on nyt nimetty 83 ehdokasta ja viimeiset kolme ehdokasta tullaan nimeämään lähiaikoina.

”Vantaa-Kerava -alueelle on saatu mukaan erinomaisia sosialidemokraattisia ehdokkaita puolustamaan turvallista elämää ja parempia palveluita. Tavoitteemme on, että Vantaa-Kerava-hyvinvointialueen sote-palvelut tuotetaan oikeudenmukaisesti ja yhdenvertaisesti. Tällä osaavalla ja asiantuntevalla joukolla on hyvä lähteä kohti kahden kuukauden päästä häämöttäviä vaaleja”, toteaa Vantaan Demareiden puheenjohtaja Tarmo Parviainen.

”Sosialidemokraateille on tärkeää, että henkilöstöä tuetaan sote-uudistuksessa hyvällä muutosjohtamisella. Haluamme, että hyvinvointialueella on hyvä työskennellä ja että hyvinvointialue pitää huolta työntekijöistään. Olen vakuuttunut, että tähän meidän jokainen ehdokas on sitoutunut sataprosenttisesti”, painottaa SDP Keravan puheenjohtaja Tatu Tuomela.

Kaikki Vantaa-Kerava -alueen ehdokkaat löydät täältä.

Vaaliohjelmamme löydät täältä.

Uudenmaan neljän hyvinvointialueen 23.11. nimetyt uudet ehdokkaat löydät täältä.

Lisätietoja,
Tarmo Parviainen, 050 594 1133
Tatu Tuomela, 040 534 0577

Eeva Roos: Tulevissa aluevaaleissa on kyse myös työhyvinvoinnista

Tiedämme hyvin, että hoiva- ja hoitoalalla työkuormitus on aivan liian suuri ja usein joudutaan tekemään paljon sivutöitä oman hoitotyön ohella. Se vähentää motivaatiota ja seurauksena voi olla vakava työuupumus. Samanlaista henkilöstön uupumista riittämättömyyden tunteen alla ilmenee lastensuojelun ja mielenterveyspalvelujen puolella. Jos resursseja ei pystytä lisäämään, asiaan täytyy löytää ratkaisuja toista tietä.

Innostavassa työyhteisössä on hyvä työskennellä. Sellainen syntyy hyvällä johtamisella, missä jokaista yksilöä kunnioitetaan, jokaisella on selkeä oma työnkuva, jokaisella on aidosti mahdollisuus vaikuttaa työsuunnitteluun, kuten työskentelytapoihin ja työn rytmitykseen. Hyvä työyhteisö koostuu porukasta, jossa jokaisella on hyvä itseluottamus oman työn hallinnasta, ja jossa toisen panosta kunnioitetaan ja toiseen luotetaan; työssä kilvoitellaan onnistumisista – ei siis kilpailla, vaan kilvoitellaan yhteisesti sovittujen tavoitteiden eteen niin, että jokaisen on mahdollista onnistua.

Kyse on siis varsin yksinkertaisista asioista; välittämisestä, arvostamisesta, luottamuksesta.

Tammikuun aluevaaleissa ensimmäistä kertaa valittavat aluevaltuutetut tulevat tekemään uusien hyvinvointialueiden suuret strategiset linjaukset niin palveluverkon kuin sitä kannattelevan hallinnonkin kannalta. Äänestäminen näissä vaaleissa on siksi erityisen tärkeää. Ehdokasta valittaessa kannattaa huomioida myös ehdokkaan halu kehittää sote-henkilöstön työhyvinvointia niin, että se on hyvinvointialueella paitsi vetovoimatekijä myös pitovoimatekijä. Jokainen työ vaati tekijänsä, yksilön. Varmistetaan ehdokasvalinnalla, että hyvinvointialueilla jatkuvasti huolehditaan jokaisen työntekijän hyvinvoinnista. Se on tulevaisuusinvestointi hyvään palveluun.

Eeva Roos

aluevaaliehdokas, SDP

Vantaa

SDP: Hoitoa on saatava aina tarvittaessa

SDP pitää tärkeänä, että jokainen suomalainen saa hoitoa aina tarvittaessa. Lisäksi henkilöstön jaksamisesta on huolehdittava, sillä hyvinvoiva henkilöstö turvaa laadukkaat palvelut.   

– Jokaisella ihmisellä on yhdenvertainen oikeus laadukkaisiin ja toimiviin palveluihin. SDP:lle oikea-aikainen hoitoon pääsy sekä sote-henkilöstön hyvinvointi ovat näiden vaalien keskeisimmät tavoitteet, linjaa SDP:n puheenjohtaja, pääministeri Sanna Marin

Oikea-aikaiset palvelut sekä luovat hyvinvointia että säästävät rahaa. Korona-ajalta kertyneen hoivavelan purkaminen on ensiarvoisen tärkeää. Tarvitsemme hoitotakuun, riittävät ja laadukkaat palvelut ja palveluverkon, jotta hoitolupaus on toteutettavissa. 

SDP:lle hoitolupaus tarkoittaa sitä, että perusterveydenhuollossa kiireettömään hoitoon pääsee 7 päivässä hoidontarpeen arvioinnista. Hoitolupaus koskee sekä fyysisiä että psyykkisiä terveysongelmia, eli myös mielenterveyden haasteiden kanssa hoitoon tulee päästä viikossa. Myös suunterveydenhoito on oltava kaikkien saatavissa oikea-aikaisesti ja kiireettömän hoidon hoitotakuu lyhenee puolesta vuodesta kolmeen kuukauteen. 

Hyvinvointialueiden päättäjät päättävät siitä, millaisia palveluita jatkossa tarjotaan ja miten palveluita tuotetaan. Jokaisen suomalaisen on voitava luottaa siihen, että hoitoon pääsee tarvittaessa, asuinpaikasta riippumatta. 

Hyvinvoiva henkilöstö turvaa palveluiden laadun 

SDP haluaa, että hyvinvointialueilla henkilöstön hyvinvoinnista huolehditaan. Työntekijöiden työolojen ja työn tekemisen ympäristön tulee olla sellainen, että merkityksellisen työn tekeminen hyvin, ja ilman kohtuutonta työkuormaa, on aidosti mahdollista.  

– Hoitolupaus edellyttää osaavaa ja hyvinvoivaa henkilöstöä. Toimivien palveluiden voimavara ovat niitä tekevät ihmiset, toteaa SDP:n varapuheenjohtaja, kansanedustaja Niina Malm

Henkilökunnan hyvinvoinnista ja jaksamisesta on huolehdittava ja siksi jokaisella hyvinvointialueella on kiinnitettävä erityistä huomiota johtamiseen ja työntekijöiden työhyvinvointiin. Hyvinvointialueilla tarvitaan riittävästi henkilöstöä pitämään palvelut laadukkaina ja henkilöstö hyvinvoivana. Siksi työolojen ja palkkojen houkuttelevuudesta on huolehdittava, opiskelupaikkojen riittävä määrä on varmistettava ja lisäksi henkilöstömitoitusten toteuttamiseen on oltava riittävät resurssit ja valvonta.

Aluevaaliehdokkuus herättää kiinnostusta 

Ensimmäiset aluevaltuustot tekevät hyvinvointialueiden kehityksen kannalta merkityksellisiä päätöksiä, jotka vaikuttavat meidän jokaisen arkeen ja koko hyvinvointivaltion ytimeen. Päätökset koskevat esimerkiksi palveluverkon laajuutta, hoitoon pääsyä ja henkilökunnan työoloja. 

– Kampanjointi käynnistyi viime lauantaina kymmenissä tapahtumissa ympäri Suomea. Innostusta aluevaalien osalta on ilmassa ja ehdokaslistat täyttyvät tasaisesti. Kasassa on jo yli tuhat ehdokasta, toteaa puoluesihteeri Antton Rönnholm

SDP julkaisee koko aluevaaliohjelmansa puoluevaltuuston kokouksen yhteydessä 20.11.2021 Oulussa.