Tiedämme hyvin, että hoiva- ja hoitoalalla työkuormitus on aivan liian suuri ja usein joudutaan tekemään paljon sivutöitä oman hoitotyön ohella. Se vähentää motivaatiota ja seurauksena voi olla vakava työuupumus. Samanlaista henkilöstön uupumista riittämättömyyden tunteen alla ilmenee lastensuojelun ja mielenterveyspalvelujen puolella. Jos resursseja ei pystytä lisäämään, asiaan täytyy löytää ratkaisuja toista tietä.

Innostavassa työyhteisössä on hyvä työskennellä. Sellainen syntyy hyvällä johtamisella, missä jokaista yksilöä kunnioitetaan, jokaisella on selkeä oma työnkuva, jokaisella on aidosti mahdollisuus vaikuttaa työsuunnitteluun, kuten työskentelytapoihin ja työn rytmitykseen. Hyvä työyhteisö koostuu porukasta, jossa jokaisella on hyvä itseluottamus oman työn hallinnasta, ja jossa toisen panosta kunnioitetaan ja toiseen luotetaan; työssä kilvoitellaan onnistumisista – ei siis kilpailla, vaan kilvoitellaan yhteisesti sovittujen tavoitteiden eteen niin, että jokaisen on mahdollista onnistua.

Kyse on siis varsin yksinkertaisista asioista; välittämisestä, arvostamisesta, luottamuksesta.

Tammikuun aluevaaleissa ensimmäistä kertaa valittavat aluevaltuutetut tulevat tekemään uusien hyvinvointialueiden suuret strategiset linjaukset niin palveluverkon kuin sitä kannattelevan hallinnonkin kannalta. Äänestäminen näissä vaaleissa on siksi erityisen tärkeää. Ehdokasta valittaessa kannattaa huomioida myös ehdokkaan halu kehittää sote-henkilöstön työhyvinvointia niin, että se on hyvinvointialueella paitsi vetovoimatekijä myös pitovoimatekijä. Jokainen työ vaati tekijänsä, yksilön. Varmistetaan ehdokasvalinnalla, että hyvinvointialueilla jatkuvasti huolehditaan jokaisen työntekijän hyvinvoinnista. Se on tulevaisuusinvestointi hyvään palveluun.

Eeva Roos

aluevaaliehdokas, SDP

Vantaa

Katso myös nämä: