Artikkeli SDP Vantaa-Kerava -lehdessä, lue koko lehti täältä

Vantaa ja Kerava sijaitsevat lentokentän läheisyydessä ja liikenneyhteydet ovat hyvät joka puolelle Suomeen ja ulkomaille. Tämä on valtava kilpailuetu uusien veronmaksajien saamiseksi alueelle. Vantaalla ja Keravalla on tehty pitkään arvokasta työtä asukkaiden hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseksi. Yhteistyötä on tehty jo pitkään HUS:n erikoissairaanhoidon ja julkisen liikennejärjestelyjen kautta. Työllisyyden kuntakokeilu ja yhteinen hyvinvointialue tiivistivät kuntien yhteistyötä. Muutokset ja erilaiset hallintotasot ovat tuoneet myös haasteita, jotka pitää jatkossa ratkaista kuntalaisten hyväksi.

Hyvinvointialue ei yksin korjaa kokonaan kuntien työtä hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä. Kuntalaisten hyvinvointia edistämällä ja lisäämällä resursseja ennaltaehkäisyyn, voidaan hillitä palvelukustannuksia ja pitää yllä kuntalaisten aktiivisuutta sekä työkykyä. Kuntien ja sote-alueen välillä pitää olla selkeät yhteistyörakenteet, koska molemmat hallinnot ovat asukkaita varten. Kuntalaisten hyvinvointiin vaikuttavat muun muassa koulutus, työllistyminen, osallisuus, asuinympäristöjen turvallisuus ja viihtyvyys, harrastusmahdollisuudet ja liikennejärjestelyt yms. Näihin kaikkiin kaupunkien pitää yhdessä panostaa koko ajan. Vantaa ja Kerava yhdessä muodostavat Suomen monikulttuurisimman alueen, mikä on huomioitava hyvinvoinnin edistämisessä ja palvelujen järjestämisessä.

Hyvinvoivat kuntalaiset ovat kunnan tärkein voimavara, joten hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseen kannattaa myös jatkossa satsata.  

Faysal Abdi
kaupunginvaltuutettu ja kaupunginhallituksen jäsen, Vantaa

Katso myös nämä: