Vantaan ja Keravan hyvinvointialue on taloudellisesti haastavassa tilanteessa ja tämä vaatii erityisen tarkkaa harkintaa resurssien kohdentamisessa. Sosialidemokraattien mielestä on kuitenkin tärkeää kehittää palvelujen laatua ja varmistaa palvelujen luotettavuus asukkaille.  

– Olemme tyytyväisiä, että saimme monia meille tärkeitä asioita kirjattua talousarvioon. Palkkaharmonisaatiota vauhditetaan ja henkilöstön sitouttamislisää tullaan hyödyntämään yhä laajemmin. Sosialidemokraattien esityksestä myös opiskelijaohjauksen laatua kehitetään ja vanhusten yksinäisyyttä ehkäistään esimerkiksi etsivällä vanhustyöllä. On myös tärkeää, että sähköisen asiointipalvelun laajentamista selvitetään sosialidemokraattien esityksestä vuoden 2024 aikana, toteaa sosialidemokraattisen aluevaltuustoryhmän puheenjohtaja Jari Sainio.

– Talousarvion tärkein linjaus on, ettei henkilökuntaa irtisanota eikä lomauteta, vaan jokainen työntekijä tarvitaan rakentamaan hyvinvointialuetta ja turvaamaan hyvinvointialueen asukkaiden sosiaali- ja terveyspalvelut sekä pelastuspalvelut. Se on vahva viesti siitä, että henkilöstö on Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen tärkein voimavara, Sainio jatkaa. 

Sosialidemokraatit ajoivat voimakkaasti asiakasmaksuihin esitettyjen korotusten kohtuullistamista. Palveluiden käyttö ei saa olla kiinni lompakon paksuudesta.  

– Positiivista on, että pitkäaikaisen palveluasumisen ja ympärivuorokautisen palveluasumisen asukkaan käyttövara nostettiin sosialidemokraattien esityksestä 200 euroon. Oli myös tärkeää, että ateriamaksuja ei korotettu ja että omaishoitajien jaksamista tukevien palveluiden maksukorotuksia kohtuullistettiin, sanoo aluevaltuuston puheenjohtaja Sirkka-Liisa Kähärä. 

– Olemme kuitenkin pettyneitä siihen, että lääkärin etävastaanoton maksuja ei kohtuullistettu alemmalle tasolle kuin perinteisen lääkärivastaanoton maksuja. Etävastaanoton laajentamisella voitaisiin lisätä palvelujen tuottavuutta merkittävästi ja siksi niiden käyttöön pitäisi kannustaa pienemmällä maksulla, Kähärä jatkaa. 

Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen valtiolta tuleva rahoitus on liian pieni. Väestömme kasvaa ja ikääntyneiden osuus lisääntyy. Samalla nuorten ongelmat kasvavat. Siksi kaikkien palvelujen tarve kasvaa, eikä tätä ole huomioitu rahoituksessa riittävällä tavalla.

– Sosialidemokraatit tukivat hyvinvointialuejohtaja Aronkydön esitystä, jotta aluehallitus saa valtuuden hakea lisärahoitusta valtiolta alueen palvelujen järjestämisen turvaamiseksi. On tärkeää, että hyvinvointialue pystyy järjestämään asukkaille lakisääteiset palvelut laadukkaasti ja riittävästi, linjaa sosialidemokraattisen aluehallitusryhmän puheenjohtaja Pirkko Letto. 

– Talousarviokäsittelyn yhteydessä hyväksytään myös alueen Uudistusohjelman peruslinjaukset, joita sosialidemokraatit kannattivat. Uudistusohjelman avulla kehitämme Vaken palveluja yhdessä henkilökunnan kanssa yhä kiristyvässä taloustilanteessa tavoitteena kahden prosentin vuosittainen tuottavuuden kasvu, Letto toteaa.

Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen talousarvion toimintamenojen suuruus on 1,3 miljardia euroa. 

Talousarvioneuvottelut saatiin päätökseen 24.11.. Aluehallitus käsitteli talousarvion 28.11. Lopullisesti talousarvio hyväksytään aluevaltuuston kokouksessa 12.12.2023.

Katso myös nämä: