Artikkeli SDP Vantaa-Kerava -lehdessä, lue koko lehti täältä

Me kysyimme, Vantaan kaupunginvaltuutettu Naima el Issaoui vastasi.

Millainen paikka Hakunila on ollut asua ja elää?
Hakunilassa on aina ollut kivaa asua. Yhteisöllisyys ja se, että kaikki pitävät yhtä, on ollut Hakunilan erityispiirre, joka on ollut minulle tärkeää. Myös luonto ja koko perheen ulkoilumahdollisuudet löytyvät heti ulko-oven vierestä ja siitä olen nauttinut. Rakastan Håkansbölen kartanoa ja sen valtavaa puistoa, jossa muistan ulkoilut äitini kanssa lapsena ja jossa itse nyt käyn usein lasteni kanssa. 

Hienoa on, että eri järjestöt tekevät alueella hyvää yhteistyötä keskenään ja kaupungin kanssa. Enemmän voisimme kannustaa ja ottaa alueen nuoret mukaan toimintaan. 

Hakunila, kuten muutkin lähiöt, on asuinalueena mainettaan parempi ja se tulisi näkyä enemmän. Vaikka en enää Hakunilassa asu, on asuinalueella erityinen paikka sydämessäni nyt ja aina.

Mitkä ovat alueen suurimmat haasteet?
Hakunila on muuttunut vuosien aikana ja huolestuttavaa on, että palvelut ovat vähentyneet paljon, vaikka juuri niitä alueella tarvittaisiin. Alue on eriytynyt ja huono-osaisuus on kasautunut liikaa. Haaste on myös se, että joissakin kouluissa maahanmuuttajataustaisten lasten määrä on erittäin korkea.

Miten näet Hakunilan ja muiden lähiöiden tulevaisuuden?
Tulevaisuudessa tulee varmasti olemaan edelleen paljon haasteita, jos aluetta ei kehitetä määrätietoisesti. Palveluiden tulisi olla saatavilla juuri niille ihmisille, joille niistä olisi eniten hyötyä. Lähiöissä tarvitaan myös toimintaa, joilla estetään syrjäytymistä sekä jengiytymistä. Yhteisten tilojen käyttöä pitäisi myös lisätä, jotta alueen asukkaita saataisiin koottua yhteen.

Lähiöiden ihmisten mielipiteitä ja ajatuksia tulisi ottaa paremmin huomioon, ja heitä tulisi osalllistaa päätöksentekoon. Asuntopolitiikalla on myös iso rooli alueiden kehitykseen.  Sillä on vaikutusta erityisesti siihen, että alueelle muuttaisi myös niin sanottuja hyväosaisia asukkaita.

Ostoskeskusten kehittäminen on hyvin isossa roolissa. Lähiötä ei saa jättää rappeutumaan ja niihin tulee investoida, jotta ne pysyisivät elinvoimaisina ja viihtyisinä. Uskon, että Vantaan ratikalla on iso positiivinen vaikutus Hakunilan alueen kehitykseen.

Katso myös nämä: