Koronakriisin jälkihoito, väestön ikääntyminen ja palvelutarpeiden muutokset haastavat sote-alaa ennen näkemättömällä tavalla.

– Haasteista huolimatta on katse käännettävä nykyhetkestä pitkälle tulevaisuuden hyvinvointiin ja siksi on tärkeää, että palveluiden rahoitus ja laatu turvataan tässä ja nyt. On huolehdittava siitä, että asiakasmaksut eivät ole este hoitoon tai hoivaan hakeutumiseen. Tästä syystä terveyskeskusmaksuja ei pidä korottaa nykyisestä. Samalla etävastaanottojen käyttöä tulee suosia siten, että niiden asiakasmaksu on läsnävastaanottoa pienempi, toteaa sosialidemokraattisen aluehallitusryhmän puheenjohtaja Pirkko Letto.

Vantaa-Kerava hyvinvointialueen palveluksessa aloittaa vuoden vaihteessa lähes 4 800 työntekijää.

– Palveluiden turvaamiseksi meille sosialidemokraateille on tärkeää, että henkilöstön saatavuuteen ja työhyvinvointiin kiinnitetään erityisen paljon huomiota, toteaa sosialidemokraattisen aluehallitusryhmän jäsen Anne Karjalainen.

Yhteistyö yritysten, järjestöjen ja muiden tahojen kanssa on tärkeää, mutta samalla on syytä kartoittaa tämänhetkisten ostopalveluiden tilanne. Tavoitteena pitää olla, että vähintään puolet palveluista tuotetaan itse, Karjalainen jatkaa.

Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen toiminta alkaa vuoden vaihteessa. Alueen 278 000 asukkaan sote- ja pelastuspalvelut siirtyvät hyvinvointialueen vastuulle. Hyvinvointialueen aloittaessa palveluverkko säilyy ennallaan.

Vantaan ja Keravan hyvinvointialuejohtaja Timo Aronkytö esitteli 3.11.2022 historian ensimmäisen talousarvion vuodelle 2023 sekä taloussuunnitelman vuosille 2023–2025. Aluehallitus käsittelee talousarvioesitystä ensi kerran 8.11.2022 kokouksessaan. Lopullinen hyväksyminen tapahtuu aluevaltuuston kokouksessa 20.12.2022.

Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen sosialidemokraattinen aluehallitusryhmä

Katso myös nämä: