Puhe aluevaltuuston kokouksessa 11.9.2023 koskien Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen 2. osavuosikatsausta

Arvoisa valtuuston puheenjohtaja, hyvät valtuustokollegat

Tämä käsissämme oleva osavuosikatsaus kertoo miten haastavassa tilanteessa uusi, käynnistynyt organisaatio on selvinnyt lakisääteisestä velvoitteiden toteuttamisesta. Hyvinvointialueen keskeinen strateginen tavoite on parantaa palvelujen saatavuutta ja saavutettavuutta. Henkilöstön saatavuusongelmat lähes kaikilla hyvinvointialueen tehtäväalueilla on merkittävin haaste palvelujen saatavuuden parantamiselle. Osavuosikatsauksessa todetaan että, palvelutarpeiden kasvun ja henkilöstön saatavuusongelmien vuoksi järjestämisvastuun toteuttamiseksi on jouduttu käyttämään ostopalveluja ja vuokratyövoimaa suunniteltua enemmän. Tästä huolimatta meillä on runsaasti tekemistä keskeisten palveluiden tarjoamisessa.

Esimerkiksi hoitoon pääsyssä sekä perusterveydenhuoltoon että erikoissairaanhoitoon on edelleen pitkät odotusajat. Perhepalveluiden toiminta ei näytä tukevan riittävästi lapsiperheitä ja heidän palvelutarvettansa.

On mainittava tässä yhteydessä muutama positiivinen asia, joka täällä tuli jo esille eli terveysasemilla käyttöön otettu ratkaisijatiimimalli. Siitä on tullut paljon kiitosta ja se kiitos kuuluu jakaa tekijöille – Korsoon, Martinlaaksoon ja Keravalle, joissa asiat palautteen perusteella hoituvat erittäin hyvin.

Puheenjohtaja, hyvät valtuutetut

Kevään ja kesän aikana hyvinvointialueen taloustilanne on muuttunut entistä haastavammaksi. Tämä on huolestuttavaa.

Haasteita:

  • Terveysasemapalveluissa kiireettömän hoitoon pääsy aika oli huhti-kesäkuussa keskimäärin 73 vrk (56 vrk tammi-maaliskuu).
  • Suun terveydenhuollon kiireettömään hoitoon pääsi kesäkuun tilanteessa 90 vuorokaudessa 64 %
  • Ympärivuorokautisen palveluasumisen jonossa oli kesäkuun lopussa 167 henkilöä; näistä 15 oli jonottanut yli 3 kuukautta.
  • Siirtoviivepäivät ovat kasvaneet (Hoitoketjut erikoissairaanhoidosta asumispalveluihin ovat ruuhkautuneet)
  • Lastensuojelun avohuollon sosiaalityöntekijöiden saatavuudessa on edelleen suuria haasteita.

Haasteita ja ylitykset:

• Siirtoviivepäivät ovat kasvaneet ja aiheuttavat lisäkustannuksia

• Lasten, nuorten ja perheiden palvelut: 14,1milj. €

• Aikuissosiaalityö ja vammaispalvelut: 8,5milj. €

• Vanhuspalvelut: 10,1milj. €

• Terveydenhuolto: Palvelujen ostojen ennustetaan ylittävän talousarvion 6,2milj. €

Yhteensä noin 38 miljoonaa euroa

Arvoisa puheenjohtaja, hyvät valtuutetut

Ryhmämme mielestä hyvinvointialueella valmisteilla olevan uudistusohjelmassa tulee esittää toimenpiteitä, joilla ratkomme tulevat haasteet niin talouden, palvelutuotannon sekä henkilöstön osalta.

Kiitos.

Jari Sainio (sd.)
aluevaltuutettu, sd-aluevaltuustoryhmän pj.

Katso myös nämä: