Artikkeli SDP Vantaa-Kerava -lehdessä, lue koko lehti täältä

Pääkaupunkiseudulla esiintyy tällä hetkellä työttömyyttä esimerkiksi ravintolahenkilökunnan, myyjien ja yleissihteereiden ammattikunnissa. Alakohtaista työvoimapulaa on sosiaali- ja terveysalan ja opetusalan henkilöstöstä. Pelkästään Vantaa-Keravan hyvinvointialueella oli syksyllä 2023 avoinna 61 työpaikkaa.

Suhdannevaihtelut vaikuttavat joskus nopeastikin työvoiman tarpeeseen. Esimerkiksi rakennusalalla on juuri nyt hankala suhdannetilanne, mutta tilanne voi muuttua nopeastikin. Ammattitaitoisen työvoiman tarpeeseen vaikuttavat myös pitempikestoiset trendit, niin sanotut megatrendit, jotka muuttavat elinkeinorakennetta ja ammattitaitovaatimuksia. Näitä megatrendejä ovat ympäristön kannalta kestävä kehitys, johon myös ilmaston lämpeneminen kuuluu, Suomen väestökehitys, jolloin väki ikääntyy ja syntyvyys vähenee, sekä digitalisaatio ja robotiikka. Työtehtäviä häviää ja uusia syntyy.

Koulutus on aivan keskeisessä asemassa vastattaessa osaamistarpeisiin ja työllisyyteen liittyviin kysymyksiin. Koulutetut henkilöt työllistyvät kouluttamattomia paremmin, koulutus kaikilla tasoilla tukee yritysten ja työelämän uudistumista sekä innovaatioita. Koulutuksen tehtävä on myös kasvattaa sivistyneitä ja aktiivisia demokraattisen yhteiskunnan jäseniä.

Koulutuksen tulee olla samaan aikaan nuorille opiskelijoille suunnattua pitkäjänteistä sivistävää ja kasvattavaa ja osaamista lisäävää koulutusta, sekä varttuneemmille suunnattua nopeatempoista suhdanteisiin reagoivaa koulutusta. Uusi ammatti on tarvittaessa voitava opiskella joustavasti. Jatkuva oppiminen on ajan sana, joka tarkoittaa jo työssä olevien henkilöiden osaamisen päivittämistä. Työntekijä ei välttämättä opiskele uutta tutkintoa, vaan pienten opintokokonaisuuksien avulla päivittää ammatillista osaamistaan. Yhä useamman työntekijän työtoveri on maahanmuuttajataustainen henkilö. Heidän koulutuksensa on tärkeää, kun halutaan ratkaista ammattitaitoisen työvoiman tarve.

Vuonna 2021 voimaan tulleen oppivelvollisuuden laajentamisen tavoitteena on työllisyyden parantaminen ja syrjäytymisen vähentäminen. Toisen asteen oppilaitosten yhteistyöhön kannattaa kiinnittää huomiota korkeatasoisen koulutuksen turvaamiseksi.  Korkeakouluihin on otettu lisää opiskelijoita ja tavoitteena onkin kansalaisten koulutustason nostaminen. Koulutus parhaassa tapauksessa muuttaa työelämää ja yhteiskuntaa.  Muutos puolestaan tehdään oppimalla.

Jari Laukia
FT Kerava
kasvatus- ja opetuslautakunnan jäsen
lähidemokratia- ja osallisuuslautakunnan jäsen

Katso myös nämä: