Kuka saa äänestää aluevaaleissa?

Äänioikeutettu saa kotiinsa kirjeen äänioikeudesta. Varsinainen vaalipäivä on 23.1.2022.

Saat äänestää aluevaaleissa Vantaa-Keravan alueella, jos olet 

  • EU-maan, Islannin tai Norjan kansalainen
  • täytät vaalipäivään mennessä 18 vuotta
  • kotipaikkasi on Vantaalla tai Keravalla 

Voiko äänestää (toisella alueella) ennakkoon? 

Voit ennakkoäänestää samaan tapaan kuin muissakin vaaleissa. Ennakkoäänestys on 12.-18.1.2022 ja kaikki Suomen ennakkoäänestyspaikat löydät osoitteesta https://tulospalvelu.vaalit.fi/AV-2022/fi/kuntalista.html

Ota mukaasi henkilöllisyystodistus, joka voi olla poliisin myöntämä henkilökortti, passi, ajokortti tai vastaava kuvallinen asiakirja.

Jos henkilöllisyystodistus puuttuu, voit hakea lähimmältä poliisilaitokselta äänestämistä varten annettavaa maksutonta väliaikaista henkilökorttia. Sitä varten tarvitset kaksi enintään kuusi kuukautta vanhaa passikuvaa.

Muutin vähän aikaa sitten. Mistä tiedän, minkä alueen ehdokkaita voin äänestää?

Saat kotiisi kirjeellä tiedon äänioikeudestasi. 

Aluevaalien tiedot äänestäjistä on poimittu väestötietojärjestelmästä 3.12.2021. Jos olet muuttanut 3.12. jälkeen, äänestät vanhan kotipaikkakuntasi mukaan. 

Mistä aluevaaleissa on kyse? Mistä niissä oikein päätetään?

Aluevaaleissa valitaan jokaiselle hyvinvointialueelle valtuutetut. Vantaa-Kerava-hyvinvointialueelle valitaan 69 valtuutettua. 

Vaalien jälkeen valtuusto päättää hyvinvointialueen perustamisesta, hallintomallista, talousarviosta ja strategiasta.

Miten hallinto ja päätöksenteko tapahtuu?

Valtuusto on hyvinvointialueen korkein päättävä elin. Se päättää suurista linjoista, eli hyvinvointialueen palveluiden järjestämistä ohjaavasta strategiasta, talousarviosta ja tilinpäätöksestä. 

Hyvinvointialueelle tulee lisäksi hallitus sekä lautakuntia. Ne kokoontuvat valtuustoa useammin ja päättävät palveluiden yksityiskohtaisemmasta järjestämisestä. 

Kuuluuko kuntalaisten ääni? 

Asukkaiden ja palvelunkäyttäjien mielipiteen vahvistaminen on olennaisen tärkeää uudistuksessa. 

Sen vahvistamiseksi hyvinvointialueelle perustetaan oma toimielin. Luonnollisesti asiakaspalautteen tulee olla osa jokapäiväistä työtä palvelutuotannossa.

Miten työntekijöille käy?

Vantaa-Keravan hyvinvointialue työllistää noin 4 300 työntekijää vuoden 2023 alusta alkaen. Asukkaita alueellamme on noin 275 000.

Nykyiset sosiaali- ja terveyspalveluiden sekä pelastuslaitoksen työntekijät siirtyvät hyvinvointialueen palvelukseen 1.1.2023 vanhoina työntekijöinä eli voimassa olevin työehdoin. 

Mikä muuttuu verrattuna kuntatason järjestämiseen?

Hyvinvointialueella sosiaali -ja terveyspalveluiden järjestäminen voidaan koota tehokkaammin yhteen. 

Kunnissa sote -asiat on useimmiten päätetty pitkälti sosiaali -ja terveyslautakunnassa. 

Nyt päätöksenteko ja demokratia lavenee sote-asioissa. Kun alueilla on oma valtuusto, hallitus ja lautakunnat sekä asiakas-/asukasvaikuttamisen toimielin, tulevat asiat hyvin tarkkaan ruodittua päätöksenteon tasolla.   

Miten palveluita järjestetään tehokkaammin?

Erittäin tärkeää on rakentaa asiakaslähtöisiä toimintamalleja. Eli koota palveluita yhden luukun periaatteella. Hyvä esimerkki tästä ovat valmistelussa olevat perhekeskukset.

Eri asiantuntijoiden on myös kyettävä katsomaan palveluita asiakkaan näkökulmasta kokonaisuutena.

Erikoissairaanhoidon ja perustason palveluiden läheisempi yhteen kytkeminen on myös olennainen tavoite uudistuksessa.

Pitääkö hyvinvointialueiden omistaa kiinteistöt, joissa palveluja tarjotaan?

Ei tarvitse. Hyvinvointialue vuokraa kunnille jäävät sosiaali- ja terveystoimen toimitilat  siirtymäajaksi (3 vuotta ja 1 vuoden optio).