Vaalien yhteydessä vammaisten ja pitkäaikaissairaiden asiat jäävät perinteisesti vähälle huomiolle. Aluevaalien yhteydessä yleinen keskustelu vammaispalveluista ja vammaisten oikeudesta yhdenvertaisiin palveluihin on ollut käytännössä olematonta, vaikka puolueet ovat kirjanneet asian aluevaaliohjelmiinsa. 

Vammaisille ja pitkäaikaissairaille myönnetään sosiaalihuollon palveluita sosiaalihuoltolain lisäksi esimerkiksi kehitysvammalain ja vammaispalvelulain perusteella. Usein perheet ovat omaishoidon palveluiden piirissä. Huomioitavaa on, että kaikkien sosiaalihuollon palveluiden tulee vastata jokaisen alueen asukkaan tarpeisiin ja niiden tulee olla saavutettavia, vammasta tai sairaudesta huolimatta. Käytännössä edellisessä on paljon parantamisen varaa ja kuntakohtaisia eroja, kuten myös vammaisten ja pitkäaikaissairaiden hoito- ja palvelupolkujen toimivuudessa.

Palveluiden painopisteen tulee olla ennaltaehkäisevissä palveluissa. Vammaisten ja pitkäaikaissairaiden ja heidän perheidensä erityistarpeiden huomioiminen on ensiarvoisen tärkeää kaikkien palveluiden suunnittessa tulevalla hyvinvointialueella. 

Tavoitteen saavuttaminen edellyttää hyvinvoivaa ja osaavaa henkilöstöä sekä hyvää sosiaalialan ammatillista johtamista. Vain pienellä osalla sosiaali- ja terveysalan ammattihenkilöstöä vammaistyö on kuulunut osaksi koulutuksen opinto-ohjelmaa, joten työnantajan eli hyvinvointialueen vastuu henkilöstön vammaisosaamisen vahvistamisessa ja ylläpitämisessä korostuu.

Sote-uudistuksen yhteydessä nykyiset kehitysvammaisten erityishuoltopiirit, kuten Etelä-Suomen vammaisalan osaamiskeskus Eteva lakkautetaan nykyisessä muodossaan. Palveluiden turvaamiseksi tulevaisuudessa on meneillään KEPA Uusimaa -hanke, johon osallistuu laaja verkosto tulevien Etelä-Suomen kuntien sosiaali- ja terveydenhuollon viranhaltioita ja asiantuntijoita. Tästä huolimatta hyvinvointialueiden järjestämisvastuu ja osaamisvaatimukset tulevat korostumaan sekä perustason että erityisen vaativan tason kehitysvammapalveluiden osalta.

Sujuvat palvelu- ja hoitopolut edellyttävät joustavaa pääsyä palvelutarpeen arviointiin, palveluiden saatavuutta ja kohtuullista asiakasmaksutasoa sekä saumatonta yhteistyötä eri tahojen, kuten HUSin kanssa.  

Sote-uudistuksen tavoitteena on palveluiden saatavuuden ja laadun lisääminen. Vammaisten ja pitkäaikaissairaiden palveluiden kohdalla sote-uudistus on mahdollisuus, jonka avulla nykyiset alueelliset erot on mahdollista poistaa. Haluan omalta osaltani sosiaali- ja vammaisalan osaajana olla mukana kehittämässä alueen ihmisten kokonaisvaltaista hyvinvointia.

Nina Korventaival, aluevaaliehdokas (sd.) Vantaa ja Kerava 103

Keravan kaupunginvaltuutettu, sosiaali- ja terveyslautakunnan jäsen, HUS valtuuston jäsen, toiminnanjohtaja vammaisjärjestössä

Katso myös nämä: