Puhe aluevaltuuston kokouksessa 12.12.2023 koskien Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen 3.osavuosikatsausta

Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen ensimmäinen toimintavuosi alkaa olla takana, käsittelyssä kuitenkin 3. osavuosikatsaus.

Hyvinvointialueella on jatkettu tavoitteellista työtä kahden strategisen kärjen, palvelujen saatavuuden ja henkilöstötilanteen parantamiseksi. Nämä kaksi tavoitetta kietoutuvat toisiinsa vahvasti.
Henkilöstötilanne on useissa yksiköissä parantunut syksyn aikana, mutta silti alueella on 370 avointa työpaikkaa. Henkilöstön saatavuus on erityisesti hoitohenkilökunnan osalta edelleen hyvin haasteellista; vuokrahenkilöstöä on jouduttu käyttämään suunniteltua enemmän, mikä näyttäytyy taloudessa useiden miljoonien eurojen ylityksinä.

Palvelujen ostot muodostavat kolmanneksen hyvinvointialueen kokonaiskustannuksista. Ostopalvelut ylittävät talousarvion johtuen palveluntuottajien huomattavista hinnankorotuksista: sijaishuollon laitoshoidon palveluissa, ikääntyneiden palveluissa ja vammaisten palveluiden ostopalveluissa.  Olemme huomanneet, kuinka vahvasti hyvinvointialueemme on riippuvainen palvelujen ostosta oman toiminnan sijaan. Tilannetta on lähdetty analysoimaan tuotantotapa -analyysin avulla.

Palvelujen saatavuuden parantamiseksi toimialoilla on käynnistetty useita kehittämistoimia, joista on jo tuloksiakin näkyvissä.

Hyvinvointialueellamme on kuitenkin haasteita, joihin emme ole pystyneet vielä vastaamaan:
Lastensuojeluilmoitusten määrä on kasvanut 12 % edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna, tammi-syyskuussa lastensuojeluilmoituksia oli lähes 12 000.  Huostaanottojen määrä on kasvanut: ajalla 1-9/2023 on tehty yhteensä 95 huostaanottopäätöstä, kun vuonna 2022 huostaanottopäätöksiä tehtiin koko vuoden aikana 114 kpl.

Samalla ennaltaehkäisevässä toiminnassamme on vajetta:
Koululääkäreiden osuutta laajoista tarkastuksista ei pystytä tarjoamaan kaikille oppilaille. Saatavuutta turvataan ohjaamalla osa 1. luokan tarkastuksista maksusitoumuksella yksityislääkärille. Opiskeluhuollon psykologivakansseista hieman yli puolet on saatu täytettyä, palveluja on täydennetty ostopalveluilla, mikä ei laadultaan vastaa systemaattista omaa toimintaa.

Vanhustenhuollossa;
Omassa kodissa asuminen mahdollisimman pitkään on tavoitteemme, mutta kun voimat heikkenevät ja selviytyminen arjessa heikkenee, tarvitaan ympärivuorokautista tukea. Ympärivuorokautisen palveluasumisen jonossa oli 172 henkilöä 30.9.2023,  näistä yli 3 kk jonottaneita oli 62. Vanhuksiin kohdennettujen huoli-ilmoitusten määrä on kasvanut alkuvuodesta, määrä on vaihdellut noin 300-500/kk välillä; vuonna 2022 vastaava luku Vantaalla oli noin 270-290.

Näissä edellä kuvatuissa on meillä kehitettävää ensi vuodelle, joihin palaamme tässä talousarviokokouksessa.

Pirkko Letto
aluevaltuutettu, aluehallituksen jäsen

Katso myös nämä: