Puhe aluevaltuuston kokouksessa 11.9.2023 koskien Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen 2. osavuosikatsausta

Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen talousennuste on huolestuttava, ollen 60 miljoonaa alijäämäinen tämänhetkisen tiedon mukaan. Alijäämä on siis kasvanut vahvistetusta talousarviosta. Alijäämäisiä ennusteita näyttää tulevan myös muilla hyvinvointialueilla, erityisesti Uudellamaalla. Suurimmat talousarviopoikkeamat meillä syntyvät henkilöstömenoista, työvoiman vuokrauksesta ja palvelujen ostoista, joissa hinnat ovat karanneet.

Talous on vain väline niille perustehtäville; sosiaali-, terveys- ja pelastuspalveluille, jotka hyvinvointialueen tulee lain mukaan järjestää.

Hyvinvointialueemme talouden tilannetta on pohdittu aluehallituksessa. Alijäämään on todettu vaikuttavan myös ns. siirtyvät kustannukset, siis kustannukset, jotka soten siirtyminen Vantaalta ja Keravalta on aiheuttanut. Siirtyvistä kustannuksista on havaittu puuttuvan mm. ICT-kuluja, vyörytyksiä, sotekiinteistöjen korjauskustannuksia. Näitä kustannuksia on nyt lähdetty tutkimaan, sillä aikaa korjausliikkeisiin on vuoden loppuun. Samoin on todettu Apotista THL:lle siirtyvissä suoritteissa puutteita, vajausta, millä on vaikutuksensa suoraan rahoitukseemme, myös tätä on lähdetty selvittämään.

Edellä mainituilla virheillä on arvioitu olevan useamman kymmenen miljoonan euron vaikutus valtiolta saamaamme rahoitukseen.

SOME-kerroin on yksi elementti, joka määrittelee valtion rahoitusta. SOME-kerroin painottuu terveystietoihin, eikä se huomioi esim. lastensuojelun tai vanhustenhoivan tarvetta alueella. Aluehallitus tulee laatimaan edunvalvontajaoston avustuksella lausunnon SOME-kertoimen uudelleen harkinnasta ja toteutuksesta toimitettavaksi valtinhallintoon.

Taloudenhaasteet ovat suuret niin hyvinvointialueilla kuin HUS yhtymässä, jossa tämänpäiväisen hallituksen kokouksen mukaisesti alijäämä ennuste on 95 miljoonaa. Tarvitaan siis HUS:n, Helsingin ja hyvinvointialueiden yhteinen tarkka pohdinta siitä, miten alueen asukkaille voidaan turvata lakisääteiset perus- ja erikoishoidonpalvelut.

Pirkko Letto (sd.)
aluevaltuutettu, aluehallituksen jäsen

Katso myös nämä: