Puhe aluevaltuuston kokouksessa 12.12.2023 koskien Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen uudistusohjelman periaatteita ja päälinjauksia

Tätä keskustelua kuunnellessani muistuttaisin, että sote-uudistuksen taustalla on ollut se tilanne, etteivät erittäin monet kunnat ole pystyneet vuosiin turvaamaan yhdenvertaisia riittäviä sosiaali- ja terveyspalveluja, kuten perustuslaki edellyttää. Kyseiset kunnat ovat siis olleet laittomassa tilassa.

Laaja poliittinen yhteisymmärrys on tämän pohjalta ollut se, että sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestämisessä tarvitaan laajemmat ja vankemmat hartiat. Siksi hyvinvointialueista päätös syntyi. Hyvinvointialueiden lainsäädäntö täyttää perustuslain ehdot, mitä edellinen yritys ei täyttänyt. Taustalla on myös palvelutarpeiden kasvu.

Vahvemman järjestämisvastuuta kantavan rakenteen lisäksi tarvitsemme toimintatapojen uudistamista. Tavoitteena on sote-integraatio, jotta monia palveluja tarvitsevat ihmiset tulevat autetuiksi.

Meidän on tehtävä asioita toisin, rakennettava moniammatillista työtä, yhdistettävä eri tahojen voimavaroja ihmisten tueksi, luotettava työntekijöiden ammattitaitoon ja annettava heille tuki toiminnan uudistamiseen. Siinä meidän kannattaa käyttää myös asiakkaiden asiantuntemusta. Heillä on paljon tietoa siitä, mikä palveluissa tökkii ja mitkä asiat estävät sitä, että asiakkaat tulevat autetuiksi.

Me tarvitsemme rohkean ja tavoitteellisen uudistusohjelman. Meidän tulee antaa kaikki tuki muutoksen tekemisessä VAKEn johdolle ja työntekijöille.

Riitta Särkelä
Aluevaltuutettu, aluehallituksen jäsen

Katso myös nämä: