Ryhmäpuheenvuoro aluevaltuuston kokouksessa 12.6.2023 koskien Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen osavuosikatsausta ajalta 1.1.-31.3.2023

Arvoisa valtuuston puheenjohtaja, hyvät valtuustokollegat

Tämä käsissämme oleva osavuosikatsaus kertoo, miten haastavassa tilanteessa uusi, käynnistynyt organisaatio on selvinnyt lakisääteisestä velvoitteiden toteuttamisesta. Hyvinvointialueen keskeinen strateginen tavoite on parantaa palvelujen saatavuutta ja saavutettavuutta. Henkilöstön saatavuusongelmat lähes kaikilla hyvinvointialueen tehtäväalueilla on merkittävin haaste palvelujen saatavuuden parantamiselle. Osavuosikatsauksessa todetaan että, palvelutarpeiden kasvun ja henkilöstön saatavuusongelmien vuoksi järjestämisvastuun toteuttamiseksi on jouduttu käyttämään ostopalveluja ja vuokratyövoimaa suunniteltua enemmän. Tästä huolimatta meillä on runsaasti tekemistä keskeisten palveluiden tarjoamisessa.

Esimerkiksi hoitoon pääsyssä sekä perusterveydenhuoltoon että erikoissairaanhoitoon on edelleen pitkät odotusajat. Perhepalveluiden toiminta ei näytä tukevan riittävästi lapsiperheitä ja heidän palvelutarvettansa.

Lastensuojelun avohuollon sosiaalityöntekijöiden saatavuusongelmien takia maaliskuussa hyvinvointialueella oli 287 lasta vailla lapsen asioista vastaavaa sosiaalityöntekijää.

Omassa kodissa asui 93,3 % alueen yli 75-vuotiaista. Kotihoidossa ostopalveluiden osuus on kasvanut alkuvuodesta lähes 40% , jolla on katettu palvelutarpeen kasvua.

Puheenjohtaja, hyvät valtuutetut

Hyvinvointialueen suurena haasteena on osaajapula eri aloilla. Vakansseja on runsaasti auki, mutta hakijoita paikkoihin ei ole. Sosialidemokraattinen valtuustoryhmä esitti talousarvion yhteydessä henkilöstöresurssien turvaamiseen laadittava pito- ja vetovoimaan liittyvä suunnitelma sekä erityisesti kriittisiin ammattiryhmiin kohdennettava palkka- ja palkitsemisohjelma. Tämä työ on käynnissä ja kannustamme uusien avausten tekemiseen.

Esitimme myös tuotantotapa-analyysin käyttöön ottamista kehitettäessä palvelutuotantoa eri toimialoilla. Terveyskeskuspalvelujen kehittämisen tueksi sosialidemokraatit esittivät tehtävän tuotantotapa-analyysin siitä, miten terveyspalveluja on tarkoituksenmukaista tuottaa, jotta hoitoon pääsy nopeutuu.

Tämäkin työ on käynnissä, joskin meidän politiikkojen mielestä hieman verkaisesti, eli toivomme selkeitä uudistamisesityksiä palveluiden tuottamistapoihin jo syksyn aikana.

Puheenjohtaja, hyvät valtuutetut

Osavuosikatsauksen mukaan taloudessa sekä palvelutuotannossa meillä on isoja haasteita. Tästä huolimatta ryhmämme suhtautuu tulevaan positiivisesti ja haluamme olla mukana uudistamassa toimintaamme.

Ryhmämme mielestä hyvinvointialueella tulee tehdä uudistusohjelma, joka avulla ratkomme tulevat haasteet niin talouden, palvelutuotannon sekä henkilöstön osalta. Ohjelmatyö tulee aloittaa jo syksyllä ja sitä varten on nimettävä erikseen vahva poliittinen ohjausryhmä. Uudistusohjelman myötä pystymme vastaamaan tuleviin haasteisiin sekä ennakoimaan paremmin tulevan.

Kiitos.

Jari Sainio
Sosialidemokraattinen aluevaltuustoryhmä, puheenjohtaja

Katso myös nämä: