Puhe aluevaltuuston kokouksessa 12.6.2023 koskien Soile Erikssonin valtuustoaloitetta koskien lapsibudjetoinnin käyttöönottamista Vantaan ja Keravan hyvinvointialueella.

Arvoisa puheenjohtaja, hyvät valtuutetut ja muut kuulijat, 

haluan lämpimästi kiittää vastauksesta aloitteeseen. Kiitos myös aloitteen allekirjoittaneille valtuutetuille.  

Aloitteessa ehdotettiin lapsibudjetoinnin käyttöönottoa Vantaan ja Keravan hyvinvointialueella. Aihe on erittäin ajankohtainen, sillä juuri kesäkuun alussa YK:n Lapsen oikeuksien komitea antoi Suomelle suosituksia lapsen oikeuksien toteutumiseen liittyen mukaan lukien suosituksia lapsibudjetoinnin toteuttamisesta. Onkin ilo huomata, että Vantaan ja Keravan hyvinvointialueella tullaan edistämään lapsibudjetointia ja siten lapsen oikeuksien toteutumista.  

Vastauksessa tuodaan esiin monia toimia, joilla lapsibudjetoinnin tavoitteita pyritään saavuttamaan: hyvinvointialueen oma ennakkoarvioinnin malli, jossa huomioidaan lapsivaikutukset, laaditaan syksyllä 2023, hyvinvointialueen orgaanisaatiorakenne mahdollistaa hyvin lapsiin ja nuoriin kohdistuvien varojen seurannan lasten, nuorten ja perheiden toimialalla jo nyt ja muita toimialoja huomioivaa tietotuotantoa kehitetään osana hyvinvointialueelle rakennettavaa tietoallasratkaisua.  

Erityisen ilahduttavaa vastauksessa on se, että hyvinvointialue on käynnistämässä lapsibudjetoinnin pilotointia osana alueelle myönnettyä Suomen kestävän kasvun -ohjelman Hyvä Perhekeskus -hankerahoitusta. Pilotoinnin avulla toivottavasti löydetään hyvinvointialueelle toimivat käytänteet siten, että pilotoinnin jälkeen lapsibudjetointi voitaisiin vakiinnuttaa pysyväksi toimintatavaksi hyvinvointialueella. Näin varmistumme siitä, että lasten palveluille varataan riittävät voimavarat sekä kykenemme tehokkaasti seuraamaan määrärahojen käyttöä ja niiden kohdentumista. Jään kiinnostuneena ja odottavaisin mielin seuraamaan pilotoinnin edistymistä ja siitä saatavia tuloksia. 

Soile Eriksson
Aluevaltuutettu (sd)

Katso myös nämä: