Puhe aluevaltuuston kokouksessa 11.9.2023 koskien Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen 2. osavuosikatsausta

Arvoisa puheenjohtaja, hyvät kuulijat

Osavuosikatsauksessa todetaan, että Lasten, nuorten ja perheiden toimialan henkilöstön saatavuustilanne on ollut kriittinen mm. opiskeluhuollon ja perheneuvolapsykologien osalta. Tilanne näkyy esimerkiksi siten, että opiskeluhuollon psykologille on seurantajaksolla päässyt tarvittaessa seitsemässä päivässä perusopetuksessa vain 65 % tarvitsijoista ja toisella asteella 83%. Koko vuoden ennuste lupailee vain hyvin pientä helpotusta tilanteeseen. Talousarviossa tavoitetilaksi on asetettu 100 prosentin toteutuminen. Myös oppilas- ja opiskelijahuoltolaki edellyttää, että opiskeluhuollon psykologin puheille on päästävä viimeistään seitsemäntenä oppilaitoksen työpäivänä. On kestämätön ajatus, että hyvinvointialueemme lapset ja nuoret eivät saa tätä matalankynnyksen apua siten kuin laki meitä velvoittaa.   

Opiskeluhuollon psykologien vajeen kuten monen muunkin henkilöstöryhmän vajeen paikkaamiseksi on hyödynnetty ostopalvelua. Opiskeluhuollon kohdalla ostopalvelu on ongelmallista, koska sen turvin voidaan toteuttaa lähinnä lapsille ja nuorille tehtäviä tutkimuksia. Opiskeluhuolto on kuitenkin paljon muutakin. Se on ensisijaisesti yhteisöllistä, ennaltaehkäisevää työtä. Sen toteuttamiseksi tulee psykologin työskennellä koululla tai oppilaitoksessa yhdessä muun henkilöstön sekä oppilaiden ja opiskelijoiden kanssa.  

On tärkeää, että tarpeelliset tutkimukset saadaan hoidettua edes ostopalvelun turvin, mutta psykologivajeen paikkaajaksi siitä ei pidemmän päälle ole. Siksi on tehtävä kaikki mahdollinen oman henkilöstön saamiseksi ja pitämiseksi. 

Hyvinvointialueella on tehty ratkaisuja, joilla pyritään parantamaan henkilöstön saatavuutta. Niiden vaikutuksia on seurattava tarkasti ja tarvittaviin lisätoimiin ryhdyttävä. On rohkeasti jatkettava uudistuksia, joilla parannetaan työoloja ja työnantajakuvaa sekä löydettävä keinot, joilla erottautua positiivisesti. Onhan tavoitteenamme olla asukkaalle ja työntekijälle Suomen paras hyvinvointialue. 

Soile Eriksson (sd.)
aluevaltuutettu

Katso myös nämä: