Puhe aluevaltuuston kokouksessa 14.3.2023

Osallisuuden kokemus edistää ihmisten hyvinvointia ja terveyttä sekä ehkäisee syrjäytymistä. Osallisuus on jokaisen oikeus. Siksi on tärkeää, että hyvinvointialueella edistetään asukkaiden,  asiakkaiden, henkilöstön ja sidosryhmien osallisuutta ja vaikuttamismahdollisuuksia.

Haluan kiittää osallisuusohjelman valmistelusta vastanneita henkilöitä erinomaisesta työstä. Erityisesti on syytä kiittää siitä, että ohjelman valmistelussa on osallistettu laajasti niin asukkaita, järjestöjä ja muita sidosryhmä, henkilöstöä ja meitä lähidemokratia- ja osallisuuslautakunnan jäseniä. Prosessissa on myös hyödynnetty kokemusasiantuntijoita. 

Havaitsimme kuitenkin prosessin aikana, että osallisuuden saralla on vielä paljon työtä. Esimerkiksi osallisuusohjelman asukaskysely ei tavoittanut asukkaita niin laajasti kuin olisimme toivoneet. Osallisuuden edistämiseksi onkin hyödynnettävä monipuolisesti erilaisia keinoja, joita osallisuusohjelmassa esitellään.

Osallisuuden vahvistaminen edellyttää hyvinvointialueen sisäisen toiminnan lisäksi yhteistyötä. Sitä tarvitaan niin kuntien ja hyvinvointialueen välillä kuin myös hyvinvointialueen ja järjestöjen välillä.

On tärkeää, että osallisuusohjelman tavoitteiden toteutumisessa onnistutaan mahdollisimman hyvin, jotta osallisuus ja vaikuttamismahdollisuudet eivät jää näennäisiksi.

Soile Eriksson, aluevaltuutettu

Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen aluevaltuusto hyväksyi 14.3.2023 kokouksessaan hyvinvointialueen osallisuusohjelman vuosille 2023-2025.

Katso myös nämä: