Puhe aluevaltuuston kokouksessa 12.12.2023 koskien järjestöyhteistyön rakentamista Vantaan ja Keravan hyvinvointialueelle

Arvoisa puheenjohtaja, hyvät valtuutetut ja muut kuulijat,

Järjestöjen työn merkitys hyvinvointialueella lienee meille kaikille selvää. Tarvitsemme järjestöjen osaamista ja palveluita omien palveluidemme rinnalle. Tämä edellyttää sujuvaa yhteistyötä sekä järjestöille aitoja vaikuttamismahdollisuuksia. Siksi olemme nyt päättämässä järjestöyhteistyön rakenteesta. 

Hyvinvointialueella toimivat järjestöt saivat tuoda esiin näkemyksiään järjestöyhteistyöstä ja eri rakennevaihtoehdoista pariin otteeseen. Järjestöt toivoivat, että tulevassa rakenteessa järjestöjen esiin nostamat asiat tulisivat aidosti osaksi päätöksentekoa ja että yhteys hyvinvointialueen päätöksentekoon tukee yhteistyöelimen toimintaa ja vaikuttavuutta. Paras vaihtoehto näiden toiveiden toteuttamiseksi olisi se, että järjestöyhteistyön neuvottelukunta toimisi hyvinvointialueen vaikuttamistoimielimenä.  

Aluehallituksen alaisuudessa toimivalla vaikuttamistoimielimellä olisi vahva yhteys toimialoihin ja selkeä vaikuttava rooli hyvinvointialueen organisaatiossa. Vaikuttamistoimielin vaikuttaisi mm. hyvinvointialueen toiminnan suunnitteluun, valmisteluun, toteuttamiseen ja seurantaan asioissa, joilla se arvioi olevan merkitystä järjestöjen näkökulmasta. 

Nyt esitetty malli siitä, että järjestöneuvottelukunta toimisi lähidemokratia- ja osallisuuslautakunnan alaisuudessa ei anna järjestöjen näkemyksille yhtä suurta painoarvoa. Suunnitteluvaiheessa tämän rakennevaihtoehdon tehtävä määriteltiin siten, että neuvottelukunta toimii mm. järjestöjen monialaisena yhteistyöelimenä lähidemokratia- jaosallisuuslautakunnan yhteydessä ja tukee sen koordinaatiotehtävää hyvinvointialueella. Tässä tehtävänkuvassa on merkittävä ero vaikuttamistoimielimeen verrattuna. 

Minusta järjestöt ansaitsevat rakenteen, joka takaa mahdollisuuden vaikuttaa.

Soile Eriksson
Aluevaltuutettu, Lähidemokratia- ja osallisuuslautakunnan jäsen

Katso myös nämä: