Jari Laukia: Lapset ja nuoret eivät saa unohtua

Vuosien 2022 ja 2023 aikana Suomessa toteutetaan historiallinen hallinnollinen uudistus.

Maahan perustetaan 21 hyvinvointialuetta, joiden keskeinen tehtävä on tuottaa alueen asukkaille hyvät ja tehokkaat sosiaali- ja terveyspalvelut sekä vastata alueen pelastustoimesta.

Hyvinvointialueen toiminnasta päättävät 23. tammikuuta 2022 valittavat aluevaltuustot. Hyvinvointialueet aloittavat toimintansa vuoden 2023 alusta alkaen.

Hyvinvointialueen toiminta koskettaa kaikkia alueen asukkaita, myös lapsia ja nuoria. Monet lasten ja nuorten sosiaali- ja terveyspalvelut siirtyvät kunnilta hyvinvointialueille.

Esimerkiksi kouluterveydenhoito, koulupsykologit ja kuraattorit siirtyvät hyvinvointialueelle. Koulut puolestaan kuuluvat jatkossakin kunnan koulutoimen vastuulle.

Myös perhepalvelut, mielenterveys- ja päihdepalvelut sekä vammaispalelut siirtyvät hyvinvointialueen hoidettavaksi.

On olennaisen tärkeää, että nämä palvelut jatkossakin järjestetään lähellä nuoria kuntien koulutaitoksen, kuntien muiden viranhaltijoiden ja hyvinvointialueen yhteistyössä. On kyse lasten ja nuorten tulevaisuudesta.

Hallinnollinen uudistus sattuu pandemian vuoksi hankalaan aikaan. Pandemia näyttäsi lisäävät sosiaali- ja terveyspalveluiden sekä erityisen tuen tarvetta lasten, nuorten ja perheiden piirissä.

Kahden itsenäisen toimijan, hyvinvointialue ja kunta yhteistyö lasten ja nuorten palveluiden suunnittelussa ja toteutuksessa on tärkeää.

Tämä vaatii uudenlaisia hallinnollisia raja-aitoja ylittäviä toimintamalleja, toiminnan organisointia ja ennakkoluulotonta johtamista sekä kunnissa että muodostuvissa hyvinvointialueissa.

Uudenlaisiin toimintamalleihin kannattaa mahdollisuuksien mukaan valmistautua hyvissä ajoin etukäteen, jotta palvelut pystytään laadukkaasti ja hyvin toteuttamaan heti vuoden 2023 alusta alkaen.

Jari Laukia

FT, aluevaaliehdokas (sd.)

Kerava

Ehdokaslista on täysi – viimeiset ehdokkaat asetettu

SDP:n ehdokaslista aluevaaleihin on saanut viimeiset ehdokastäydennykset, kun Uudenmaan Sosialidemokraattien piirihallitus kokoontui tiistaina 7.12.2021 ja täydensi Vantaa-Kerava-alueen ehdokaslistaa viidellä ehdokkaalla.

Ehdokaslistamme on kattava, monipuolinen ja täynnä osaamista elämän eri osa-alueilta. Kaikki 86 ehdokastamme ovat valmiina kampanjoimaan turvallisen elämän ja paremman palvelun puolesta.

Koko ehdokaslistamme löydät täältä.

Soile Eriksson: Opiskeluhuoltohenkilöstöä tarvitaan

Vantaan Sanomissa 17.11.2021 uutisoitiin kaupungin harkitsevan toisen nuortenkeskus Nupin perustamista Vantaalle. Nuppi tarjoaa nuorille palveluita ilman lähetettä mm. mielenterveys- ja päihdeasioissa. Toisen Nupin perustaminen on kannatettava ajatus. Nupin kaltaisiin matalan kynnyksen palveluihin tule panostaa, jotta apua tarvitsevat nuoret saavat tukea mahdollisimman nopeasti ja helposti ennen kuin ongelmat kasvavat entistä suuremmiksi.

Matalan kynnyksen palveluiden lisäksi tulisi kiinnittää huomiota ennalta ehkäiseviin toimiin, joilla voitaisiin ehkäistä nuorten mielenterveys-, päihde- ja muiden ongelmien syntymistä ja sen myötä välttää yhteiskunnasta syrjäytymistä.

Koulutuksen on todettu olevan merkittävä tekijä syrjäytymisen ehkäisemisessä.  On tärkeää, että saamme pidettyä kaikki lapset ja nuoret kiinni koulunkäynnissä. Hyvinvoiva kouluyhteisö sekä terveellinen ja turvallinen opiskeluympäristö ovat koulussa lasten ja nuorten hyvinvoinnin edellytyksiä. Näistä huolehtiminen on koko kouluyhteisön yhteinen tehtävä. Opettajien ja rehtorin rinnalla opiskeluhuoltohenkilöstön (terveydenhoitaja, lääkäri, kuraattori, psykologi) osallisuus on keskeistä. He omalta osaltaan suunnittelevat ja toteuttavat lasten ja nuorten hyvinvointia edistäviä toimia sekä ovat tärkeä linkki korjaavien toimenpiteiden käynnistämisessä ja toteuttamisessa.

Valitettavan usein kouluarjessa törmätään siihen, että opiskeluhuollon henkilöstöä ei ole riittävästi tai ollenkaan saatavilla. Tämä väistämättä vaikuttaa siihen, mitä palveluja voidaan tarjota ja miten. Aikaa ja ihmisiä ei aina riitä edes korjaavien toimenpiteiden tarjoamiseen riittävän nopeasti saati, että he voisivat osallistua ennaltaehkäisevien toimien toteuttamiseen. Nykyresursseilla palvelua odottavien oppilaiden ja opiskelijoiden jonon purkaminen tulee kalliiksi, kun samalla on tingittävä ennaltaehkäisevään toimintaan osallistumisesta. Näin saamme vain lisää lapsia ja nuoria opiskeluhuollon jonoon.

Päästäksemme siihen, että kouluissa voidaan aidosti toteuttaa ennaltaehkäiseviä toimia moniammatillisesti ja siten ehkäistä lasten ja nuorten ongelmien syntymistä, on avoimiin vakansseihin löydettävä työntekijät, mutta myös samalla opiskeluhuollon resurssia lisättävä.  Jotta on mahdollista saada palkattua ja sitoutettua osaavat henkilöt, on henkilöstön työoloista ja -hyvinvoinnista huolehdittava määrätietoisesti. Työn raamit on oltava sellaiset, että työtä on mahdollista tehdä laadukkaasti, ammattietiikan mukaisesti ja toimintamalleja kehittäen.

Soile Eriksson

Ohjaava opettaja, KM

Ulla Kaukola: Sote-uudistus on mahdollisuus tehdä asiat paremmin kuin ennen

Vantaan Sanomat 22.9.2021

Vantaan Sanomat lupasi pääkirjoituksessaan (15.9.) ”ottaa tavoitteekseen kertoa aluevaaleista ja hyvinvointialueen asioista kiinnostavasti ja selkeästi sekä aktivoida vantaalaisia äänestämään vaaleissa.” Tämä on loistava tavoite. Juuri nyt tarvitaan keskustelua ja uusia ideoita, sillä sote-uudistus on mahdollisuus tehdä asiat paremmin kuin ennen.

Vantaa-Kerava –hyvinvointialueen tulevilla päättäjillä on ratkaistavinaan kysymyksiä, jotka koskevat meistä jokaista: Kuinka pääsen nopeasti hoitoon? Kuinka minua hoitavat ihmiset jaksavat ja viihtyvät työssään? Kuinka huolehditaan siitä, ettei minua pompotella luukulta toiselle, vaan hoitoketju on toimiva ja katkeamaton?  

Tulevat päättäjät ovat paljon vartijoina. He ratkaisevat, kehitetäänkö omalääkärimallia, moniammatillista tiimityötä ja panostetaanko johtamiseen? He ratkaisevat, kuinka palveluita onnistutaan parantamaan.

Aluevaalit ovat paljon mielenkiintoisemmat kuin monet muut vaalit, sillä sote-uudistus on kaikkien aikojen mahdollisuus luoda uutta ja toisaalta luopua vanhoista rasitteista.

Osallistu keskusteluun. Äänestä, kerro, mitä tahdot.

Lisää Ulla Kaukolan ajatuksia löydät osoitteesta http://www.ullakaukola.fi/

Podcast – Ajatuksia työhyvinvoinnista

Oletko koskaan kuunnellut podcasteja? Podcastit ovat valloittaneet maailmaa jo pitkään, ja viime vuosina ne ovat rantautuneet tukevasti myös Suomeen. Podcastit ovat verkossa julkaistuja äänitallenteita, joita verrataan usein radio-ohjelmiin, vaikka niitä ei lähetetä radiokanavilla. Lähettämisen sijaan podcastjaksot ladataan verkkoon, mistä kuuntelijat voivat ladata ne omalle laitteelleen tai kuunnella suoraan podcastin verkkosivulta silloin, kun heille sopii.

Kaksi hyvinvoinnista kiinnostunutta vantaalaista naista, Soile Eriksson ja Mari Niemi-Saari, julkaisivat oman podcastin. Luvassa ajatuksia työhyvinvoinnista. Mitä se on ja miten siihen voi vaikuttaa?

Kuuntele podcast osoitteessa https://spoti.fi/2ZhI24T

Tämä kanava kannattaa ottaa seurantaan, lisää jaksoja luvassa Soilen podcastissa.

Lisää SDP:n ehdokkaita Vantaa-Kerava -alueelle

Uudenmaan Sosialidemokraattien piirihallitus nimesi lisää aluevaaliehdokkaita kokouksessaan 23.11.2021. Vantaa-Kerava -alueella on nyt nimetty 83 ehdokasta ja viimeiset kolme ehdokasta tullaan nimeämään lähiaikoina.

”Vantaa-Kerava -alueelle on saatu mukaan erinomaisia sosialidemokraattisia ehdokkaita puolustamaan turvallista elämää ja parempia palveluita. Tavoitteemme on, että Vantaa-Kerava-hyvinvointialueen sote-palvelut tuotetaan oikeudenmukaisesti ja yhdenvertaisesti. Tällä osaavalla ja asiantuntevalla joukolla on hyvä lähteä kohti kahden kuukauden päästä häämöttäviä vaaleja”, toteaa Vantaan Demareiden puheenjohtaja Tarmo Parviainen.

”Sosialidemokraateille on tärkeää, että henkilöstöä tuetaan sote-uudistuksessa hyvällä muutosjohtamisella. Haluamme, että hyvinvointialueella on hyvä työskennellä ja että hyvinvointialue pitää huolta työntekijöistään. Olen vakuuttunut, että tähän meidän jokainen ehdokas on sitoutunut sataprosenttisesti”, painottaa SDP Keravan puheenjohtaja Tatu Tuomela.

Kaikki Vantaa-Kerava -alueen ehdokkaat löydät täältä.

Vaaliohjelmamme löydät täältä.

Uudenmaan neljän hyvinvointialueen 23.11. nimetyt uudet ehdokkaat löydät täältä.

Lisätietoja,
Tarmo Parviainen, 050 594 1133
Tatu Tuomela, 040 534 0577

Eeva Roos: Tulevissa aluevaaleissa on kyse myös työhyvinvoinnista

Tiedämme hyvin, että hoiva- ja hoitoalalla työkuormitus on aivan liian suuri ja usein joudutaan tekemään paljon sivutöitä oman hoitotyön ohella. Se vähentää motivaatiota ja seurauksena voi olla vakava työuupumus. Samanlaista henkilöstön uupumista riittämättömyyden tunteen alla ilmenee lastensuojelun ja mielenterveyspalvelujen puolella. Jos resursseja ei pystytä lisäämään, asiaan täytyy löytää ratkaisuja toista tietä.

Innostavassa työyhteisössä on hyvä työskennellä. Sellainen syntyy hyvällä johtamisella, missä jokaista yksilöä kunnioitetaan, jokaisella on selkeä oma työnkuva, jokaisella on aidosti mahdollisuus vaikuttaa työsuunnitteluun, kuten työskentelytapoihin ja työn rytmitykseen. Hyvä työyhteisö koostuu porukasta, jossa jokaisella on hyvä itseluottamus oman työn hallinnasta, ja jossa toisen panosta kunnioitetaan ja toiseen luotetaan; työssä kilvoitellaan onnistumisista – ei siis kilpailla, vaan kilvoitellaan yhteisesti sovittujen tavoitteiden eteen niin, että jokaisen on mahdollista onnistua.

Kyse on siis varsin yksinkertaisista asioista; välittämisestä, arvostamisesta, luottamuksesta.

Tammikuun aluevaaleissa ensimmäistä kertaa valittavat aluevaltuutetut tulevat tekemään uusien hyvinvointialueiden suuret strategiset linjaukset niin palveluverkon kuin sitä kannattelevan hallinnonkin kannalta. Äänestäminen näissä vaaleissa on siksi erityisen tärkeää. Ehdokasta valittaessa kannattaa huomioida myös ehdokkaan halu kehittää sote-henkilöstön työhyvinvointia niin, että se on hyvinvointialueella paitsi vetovoimatekijä myös pitovoimatekijä. Jokainen työ vaati tekijänsä, yksilön. Varmistetaan ehdokasvalinnalla, että hyvinvointialueilla jatkuvasti huolehditaan jokaisen työntekijän hyvinvoinnista. Se on tulevaisuusinvestointi hyvään palveluun.

Eeva Roos

aluevaaliehdokas, SDP

Vantaa