Skip to content

Lue SDP Vantaa-Kerava -lehti!

Marraskuussa Vantaalla ja Keravalla on jaettu koteihin SDP Vantaa-Kerava -lehti, jossa käsitellään useita ajankohtaisia asioita. Voi lukea lehden täältä!
Lue lisää

Sirkka-Liisa Kähärä: Monipuolisilla ja laadukkailla aterioilla on suuri merkitys vanhuksille

Vanhuspalveluiden hoidon ja hoivan aterioiden laadusta Vantaan ja Keravan hyvinvointialueella käydään vilkasta keskustelua. Vanhuspalveluiden aterioiden on oltava laadukkaita ja monipuolisia. Hyvin toteutettu ateriahetki lisää niin fyysistä kuin psyykkistä hyvinvointia ja
Lue lisää

Ulla-Maija Kopra: Vantaan ja Keravan hyvinvointialueelle perustettava selviämishoitoyksikkö

Valtuustoaloite on jätetty 2.5.2023 aluevaltuuston kokouksessa Selviämishoitoyksikössä hoidetaan terveydenhuollon ammattilaisten valvonnassa vahvasti päihtyneitä henkilöitä, joiden psyykkinen ja fyysinen terveydentila edellyttää asianmukaista arviointia ja seurantaa. Tämän  avulla ehkäistään ja/tai pyritään vähentämään
Lue lisää

Riitta Särkelä: Tavoitteellista järjestöyhteistyötä!

Puhe aluevaltuuston kokouksessa 14.3.2023 Vantaan ja Keravan hyvinvointialueella on tehty valmistelussa upea työ, kun hyvinvointialueen osallisuusohjelma vuosille 2023–2025 on nyt päätettävänä aluevaltuustossa. Osallisuusohjelma on laaja ja hyvin taustoitettu ja tarkastelee
Lue lisää

Soile Eriksson: Osallisuusohjelman tavoitteet toteen!

Puhe aluevaltuuston kokouksessa 14.3.2023 Osallisuuden kokemus edistää ihmisten hyvinvointia ja terveyttä sekä ehkäisee syrjäytymistä. Osallisuus on jokaisen oikeus. Siksi on tärkeää, että hyvinvointialueella edistetään asukkaiden,  asiakkaiden, henkilöstön ja sidosryhmien osallisuutta ja
Lue lisää

Nuorten rikollisuus -keskusteluilta Keravalla 21.2.2023: Yksinäisyyteen puututtava, yhteisöllisyyttä enemmän!

Nuorten rikollisuus on noussut voimakkaasti esille yhteiskunnassa. Mistä on kyse ja mitä tälle asialle voi tehdä? Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen sosialidemokraatit järjestivät Keravan lukiolla laskiaistiistaina 21.2.2023 keskustelutilaisuuden aiheena nuorten rikollisuus.
Lue lisää

Soile Eriksson: Parannetaan lasten, nuorten ja perheiden palveluiden saatavuutta sekä panostetaan varhaiseen tukeen

(Puhe aluevaltuuston kokouksessa 20.12.2022) Kiitos nuorisovaltuuston edustajalle ansiokkaasta puheenvuorosta sekä mielenterveyspalveluiden ja opiskeluhuollon palveluiden merkityksen esiin nostamisesta. Kiinnitin erityisesti huomiota siihen, että pitkittynyt odottaminen palveluiden piiriin herättää nuorissa epäluottamusta. Pahimmillaan
Lue lisää

Ulla-Maija Kopra: Työ- ja toimintakyvyn sekä eläkemahdollisuuksien selvittelyn yksikkö osaksi Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen terveyspalveluja

Aluevaltuutettu Ulla-Maija Kopran valtuustoaloite aluevaltuuston kokouksessa 20.12.2022 Työ- ja elinkeino ministeriön (TEM) tuoreen työllisyyskatsauksen mukaan Vantaan työttömyysaste oli lokakuussa 2022 10,3 prosenttia ja Keravalla 8,5 prosenttia. Pitkäaikaistyöttömien, varsinkin yli kaksi
Lue lisää

Aluevaltuustopuhe 20.12.2022 / Talousarvio 2023

Aluevaltuustopuhe 20.12.2022 / Talousarvio 2023Jari Sainio sosialidemokraattinen aluevaltuustoryhmä Arvoisa valtuuston puheenjohtaja, hyvät valtuutetut sekä kuulijat Vuoden 2023 alussa käynnistyvää sosiaali- ja terveyspalvelujen sekä pelastustoimen uudistusta on suunniteltu eri muodoissaan useamman
Lue lisää

Vantaan ja Keravan sosialidemokraatit: Sosialidemokraattien kädenjälki näkyy budjettineuvotteluiden tuloksessa – henkilöstöön panostetaan ja sote-järjestöjen toimintaedellytyksiä parannetaan

Poliittiset ryhmät ovat päässeet neuvottelutulokseen Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen talousarviosta hyvinvointialuejohtaja Timo Aronkydön esityksen pohjalta. Sosialidemokraattien kädenjälki näkyy tuloksessa monella tapaa.  Sosialidemokraattien mielestä tärkein muutos on henkilöstöresurssien turvaamiseen laadittava pito- ja
Lue lisää

Vantaan ja Keravan sosialidemokraatit tyytyväisiä: Hyvinvointialueen asiakasmaksut pysyvät kohtuullisina!

Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen aluehallitus esittää vuoden 2023 asiakasmaksuihin Vantaan kaupungin tämänhetkistä tasoa lukuun ottamatta hammaslääkärin käyntimaksua, joka nousee 10,60 eurosta 12 euroon. Vantaan ja Keravan sosialidemokraatit ovat iloisia siitä,
Lue lisää

© SDP Vantaa-Kerava -hyvinvointialue

Uudenmaan Sosialidemokraatit ry.