Ratikkasuunnittelulla ei ole mitään tekemistä aluevaalien kanssa. Mainostuksessakin pitäisi ymmärtää pysyä tosiasioissa.

Näissä vaaleissa kyse on kansalaisille kaikkein tärkeimpien sosiaali-, terveys- ja pelastuspalveluiden siirtymisestä hyvinvointialueiden järjestettäväksi 2023. On äänestäjien harhaan johtamista ja suorastaan edesvastuutonta hämärtää kansalaisten ymmärrystä aluevaalien todellisesta merkityksestä.

Hyvinvointialueita rahoitetaan valtion rahoituksella eikä ratikan mahdollinen valmistelu siihen mitenkään vaikuta. Pitää ennemmin puhua siitä kuinka suuren tehtävän edessä

tulevat aluevaltuustot ovat. Uuden organisaation luominen ei ole helppoa eikä tule valmiiksi hetkessä. Valtuustoilla on edessä mittava urakka, vaikka asioita on kunnissa jo yhteistyöllä valmisteltu. Henkilöstön siirtyminen, palkkauksen harmonisointi, tietojärjestelmien yhdenmukaistaminen. Riittävän koulutetun henkilökunnan saaminen. Sosiaali- ja terveyspalvelujen oikea- aikaisuus, hoitoon pääsy ajoissa ja ennalta ehkäisy tulevat jatkossa säästämään kustannuksia. Julkisen terveydenhuollon kehittäminen paremmin vastaamaan näihin lisääntyviin haasteisiin niin lasten, nuorten kuin vanhustenkin palvelujen osalta on ensiarvoisen tärkeää. Myös mielenterveyspalvelut kuuluvat näihin. Avuksi tarvitaan toki sekä yksityistä että kolmatta sektoria. Henkilökunnan jaksamisesta on huolehdittava. Sote- ja vanhustenkeskusten sijainti niin, että peruspalvelut säilyvät lähellä ja erikoispalveluja voidaan keskittää.

Peruskunnan kanssa yhteistyön pitää myös toimia, vaikka järjestämisvastuu ja päätöksenteko siirtyvätkin sote-asioista hyvinvointialueille. Pelastus – ja ensihoidon palvelutaso on pystyttävä turvaamaan. Nyt ei ole kyse siitä kuka tekee kaikkein parhaimmat ja hienoimmat lupaukset, vaan useimmat palvelut ovat lakisääteisiä, joten kaikkien sosiaali- ja terveyspalvelujen tason täytyy parantua. Seitsemän päivän hoitotakuun määräaika pitää saavuttaa.

Siksi onkin tärkeää valita kokeneita ja osaavia päättäjiä rakentamaan turvallinen ja toimiva hallinto tarvittavien palvelujen tuottamiseksi. Äänestäminen on tärkeää ja asukkaiden äänen pitää kuulua myös tulevaisuudessa.

Tarja Eklund

kaupunginvaltuutettu, SDP

Katso myös nämä: