SDP pitää tärkeänä, että jokainen suomalainen saa hoitoa aina tarvittaessa. Lisäksi henkilöstön jaksamisesta on huolehdittava, sillä hyvinvoiva henkilöstö turvaa laadukkaat palvelut.   

– Jokaisella ihmisellä on yhdenvertainen oikeus laadukkaisiin ja toimiviin palveluihin. SDP:lle oikea-aikainen hoitoon pääsy sekä sote-henkilöstön hyvinvointi ovat näiden vaalien keskeisimmät tavoitteet, linjaa SDP:n puheenjohtaja, pääministeri Sanna Marin

Oikea-aikaiset palvelut sekä luovat hyvinvointia että säästävät rahaa. Korona-ajalta kertyneen hoivavelan purkaminen on ensiarvoisen tärkeää. Tarvitsemme hoitotakuun, riittävät ja laadukkaat palvelut ja palveluverkon, jotta hoitolupaus on toteutettavissa. 

SDP:lle hoitolupaus tarkoittaa sitä, että perusterveydenhuollossa kiireettömään hoitoon pääsee 7 päivässä hoidontarpeen arvioinnista. Hoitolupaus koskee sekä fyysisiä että psyykkisiä terveysongelmia, eli myös mielenterveyden haasteiden kanssa hoitoon tulee päästä viikossa. Myös suunterveydenhoito on oltava kaikkien saatavissa oikea-aikaisesti ja kiireettömän hoidon hoitotakuu lyhenee puolesta vuodesta kolmeen kuukauteen. 

Hyvinvointialueiden päättäjät päättävät siitä, millaisia palveluita jatkossa tarjotaan ja miten palveluita tuotetaan. Jokaisen suomalaisen on voitava luottaa siihen, että hoitoon pääsee tarvittaessa, asuinpaikasta riippumatta. 

Hyvinvoiva henkilöstö turvaa palveluiden laadun 

SDP haluaa, että hyvinvointialueilla henkilöstön hyvinvoinnista huolehditaan. Työntekijöiden työolojen ja työn tekemisen ympäristön tulee olla sellainen, että merkityksellisen työn tekeminen hyvin, ja ilman kohtuutonta työkuormaa, on aidosti mahdollista.  

– Hoitolupaus edellyttää osaavaa ja hyvinvoivaa henkilöstöä. Toimivien palveluiden voimavara ovat niitä tekevät ihmiset, toteaa SDP:n varapuheenjohtaja, kansanedustaja Niina Malm

Henkilökunnan hyvinvoinnista ja jaksamisesta on huolehdittava ja siksi jokaisella hyvinvointialueella on kiinnitettävä erityistä huomiota johtamiseen ja työntekijöiden työhyvinvointiin. Hyvinvointialueilla tarvitaan riittävästi henkilöstöä pitämään palvelut laadukkaina ja henkilöstö hyvinvoivana. Siksi työolojen ja palkkojen houkuttelevuudesta on huolehdittava, opiskelupaikkojen riittävä määrä on varmistettava ja lisäksi henkilöstömitoitusten toteuttamiseen on oltava riittävät resurssit ja valvonta.

Aluevaaliehdokkuus herättää kiinnostusta 

Ensimmäiset aluevaltuustot tekevät hyvinvointialueiden kehityksen kannalta merkityksellisiä päätöksiä, jotka vaikuttavat meidän jokaisen arkeen ja koko hyvinvointivaltion ytimeen. Päätökset koskevat esimerkiksi palveluverkon laajuutta, hoitoon pääsyä ja henkilökunnan työoloja. 

– Kampanjointi käynnistyi viime lauantaina kymmenissä tapahtumissa ympäri Suomea. Innostusta aluevaalien osalta on ilmassa ja ehdokaslistat täyttyvät tasaisesti. Kasassa on jo yli tuhat ehdokasta, toteaa puoluesihteeri Antton Rönnholm

SDP julkaisee koko aluevaaliohjelmansa puoluevaltuuston kokouksen yhteydessä 20.11.2021 Oulussa.  

Katso myös nämä: