Vantaan ja Keravan hyvinvointialue aloitti toimintansa 1.1.2023. Työntekijät ovat vuoden alusta siirtyneet kunnilta hyvinvointialueen palkkalistoille. Rakenne- ja organisaatiouudistuksessa riittää luonnollisesti tekemistä. Suuria haasteita ovat esimerkiksi hoitohenkilöstön- ja sosiaalialan ammattilaisten saatavuus ja sitouttaminen. Niiden toteuttamiseksi keskeisenä keinona on mahdollisimman nopea palkkaharmonisointi.

Palkkaharmonialla tarkoitetaan tässä palkkojen oikeudenmukaista ja tasapuolista jakautumista tehtävän vaativuustason mukaan. Hyvinvointialueiden tulee tasata eri organisaatioilta tulleiden samanlaista työtä tekevien työntekijöiden palkat. Palkkaharmonisointi on kirjattu lakiin, mutta toteutuksen tahtia ei.

Palkkaharmonian saavuttaminen sosiaali- ja terveysalalla on haasteellista, koska ala on hyvin monimuotoinen. Esimerkiksi terveydenhuollon organisaatioissa työskentelee eri ammattiryhmiä, kuten lääkäreitä, hoitajia, terapeutteja ja tukihenkilöstöä, joilla on erilaiset pätevyysvaatimukset ja vastuut.

Vantaan ja Keravan hyvinvointialueella palkkaharmonisointi on käynnistynyt henkilöstöryhmistä, joissa palkkaerot olivat suurimmat ja henkilöstön saatavuus haasteellisinta. Palkkaharmonisoinnissa oikeudenmukaisuuden ja yhdenvertaisuuden toteutumisesta tulee huolehtia parhaalla mahdollisella tavalla. Haasteita tulevat olemaan muun muassa harmonisointijärjestys ja aikataulu. Palkkausjärjestelmää kehitetään koko ajan. Nämä ratkaisut tehdään sekä henkilökunnan saatavuuden turvaamisen kannalta, että arvoilla.

Sosialidemokraattisella puolueella on vahvat juuret yhteiskunnan tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden edistämisessä sekä oikeudenmukaisuuden tavoittelussa. SDP:n yhdenvertaisuuden arvoihin integroituvat myös oikeus tehdä työtä, ihmisarvoiset työolosuhteet ja kohtuullisen palkan saaminen tehdystä työstä.

Yksi arvoihin ja oikeudenmukaisuuteen perustavista kysymyksistä on siis: missä järjestyksessä ja kuinka nopeasti palkat harmonisoidaan?

Itse sairaanhoitajan ja terveydenhoitajan koulutuksen saaneena ja julkisessa terveydenhuollossa vuosia työskennelleenä näen, että harmonisoinnin suunnittelussa ja edistämisessä keskiöön tulee nostaa asiakas- ja potilasturvallisuus, joka mahdollistetaan ennen kaikkea pätevän henkilöstön riittävyydellä. Henkilöstön tärkeimpiä vetovoimatekijöitä ovat työn vaativuuden ja vastuun sekä palkkauksen suhde. Palkkaharmonisoinnissa ei tule viivytellä alueemme kilpailukyvyn ylläpitämiseksi.

Ulla-Maija Kopra (sd.)
aluevaltuutettu, terveydenhoitaja (YAMK)

Katso myös nämä: