Puhe aluevaltuuston kokouksessa 4.3.2024 koskien § 3 Vastaus valtuustoaloitteeseen koskien Vantaan ja Keravan hyvinvointialueelle perustettavaa selviämishoitoyksikköä

Arvoisat puheenjohtaja, valtuusto ja virkamiehet! Haluan kiittää aloitteeseemme saadusta vastauksesta.

Kaiken terveydenhuollon toiminnan pitää perustua tutkittuun tietoon ja riittävään näyttöön. Eettisesti kestävässä päihdehoidossa tarvitaan tutkitun tiedon ja näytön lisäksi henkilökunnalta päihdetyön-ja mielenterveyden käytännön osaamista sekä hyviä vuorovaikutustaitoja. Selviämishoitoyksiköissä, kuten muissakin mielenterveys- ja päihdepalveluita toteuttavissa yksiköissä henkilöstön päihdeosaamisella on suuri merkitys päihdepotilaan hyvässä ja kokonaisvaltaisessa hoidossa.

Suomessa olevilla selviämishoitoyksiköillä kaikilla on sama tavoite: taata päihtyneelle turvallinen selviäminen sekä rauhoittaa sairaalan päivystyksen muuta toimintaa päihtyneiden potilaiden osalta.  Päivystykseen hakeutunut tai viranomaisavulla toimitettu päihtynyt potilas saattaa olla käytökseltään arvaamaton, ja henkilökunnan on osattava riittävän hyvin tunnistaa ja reagoida nopeastikin muuttuva psyykkinen ja fyysinen tila.

Päihtyneen potilaan akuutti hoito on oltava ammatillista, inhimillistä ja eettisesti kestävää ja hänelle myös on taattava turvallinen hoitoympäristö, jossa esimerkiksi voinnin seuranta ja myös mahdolliset hoitotoimenpiteet ovat heti saatavilla ja toteutettavissa.

Hyvät virkamiehet, valtuutetut: selviämishoitoyksikön perustaminen Vantaan ja Keravan hyvinvointialueelle on pidettävä vahvasti uudistusohjelman mukana ja sen perustamista ei tule pitkittää.

Ulla-Maija Kopra
Aluevaltuutettu

Katso myös nämä: