Aluevaltuutettu Ulla-Maija Kopran valtuustoaloite aluevaltuuston kokouksessa 20.12.2022

Työ- ja elinkeino ministeriön (TEM) tuoreen työllisyyskatsauksen mukaan Vantaan työttömyysaste oli lokakuussa 2022 10,3 prosenttia ja Keravalla 8,5 prosenttia. Pitkäaikaistyöttömien, varsinkin yli kaksi vuotta työttömänä olleiden määrä on kasvanut 10,6 prosenttia koko Uudellamaalla. Vantaalla pitkäaikaistyöttömien määrä on pysynyt kaiken kaikkiaan samana useamman vuoden ajan. 

Tiedetään, että työttömistä työnhakijoista huonokuntoisemmat, sairaat tai vammautuneet ohjautuvat työmarkkinoiden ulkopuolelle ja terveimmät pääsevät työhön. Työn puutteen vuoksi terveyttä ja hyvinvointia heikentäviä tai vaarantavia tekijöitä, kuten köyhyyttä, matalaa koulutustasoa ja epäterveellisiä elintapoja kasautuu tutkimusten mukaan työttömille, varsinkin pitkäaikaistyöttömille työllisiä enemmän. Työn mukana häviävät yleensä myös työterveyden palvelut ja sitä kautta terveyden seuranta. 1/3 yli kaksi vuotta työttömänä olleista arvioidaan olevan työkyvyttömyyseläkkeeseen oikeutettuja. Loput 2/3 ovat mahdollisesti työelämään palaavia esimerkiksi kuntouksen avulla (Kerätär 2016) 

Työttömän työkyvyn selvittelyn palvelupolku käynnistyy työttömän terveystarkastuksesta, jonka terveydenhuoltolaki (1326/2010, 13§) edellyttää. Työttömän terveystarkastuksen avulla saadaan kartoitettua työ- ja toimintakykyä sekä kuntoutustarvetta, mutta se ei pelkästään riitä menetelmäksi lisätä työllistymistä (Kerätär 2016). Terveystarkastus toimii kuitenkin hyvin terveyden edistämisen välineenä ja on tärkeä osa monialaista työkyvyn arvioinnin palveluketjua. Tällä hetkellä työttömien terveystarkastuksia tehdään Vantaalla Työllistämistä edistävässä monialaisessa yhteispalvelussa TYP:ssa ja jonkin verran niitä toteutetaan terveysasemilla. Keravalla työttömien terveystarkastukset tehdään työllisyyspalveluiden lähetteellä terveysasemalla. Kuitenkin terveysasemilla on erilaisia käytäntöjä erityisesti työttömien terveystarkastusten ajanvarauksessa, niiden järjestämisprosessista ja toteutuksessa. 

Perusterveydenhuollossa työ- ja toimintakyvyn arvioinnin sekä eläkeselvittelyn parissa työskentelevillä asiantuntijoilla, kuten terveydenhoitajilla ja lääkäreillä tulee olla riittävää osaamista ja perehtymistä työttömän työ- ja toimintakyvyn kokonaisvaltaisessa arvioinnissa, häiriöiden tunnistamisessa sekä tietoa eläkeselvittelyprosessista. Henkilökunnalla on oltava riittävää asiantuntijuutta tunnistaa pitkäaikaistyöttömien terveyteen ja toimintakykyyn liittyvää problematiikkaa ennen esimerkiksi työllistämistä edistäviin palveluihin liittyviä ohjaustoimenpiteitä. Esimerkiksi Tampereella pitkäaikaistyöttömien työ- ja toimintakyvyn arvioinnista ja eläkeselvittelystä vastaa moniammatillinen Aikuisten terveystarkastusyksikkö osana terveyspalveluita.

Vantaan ja Keravan hyvinvointialueelle tulisi perustaa työ- ja toimintakykyyn sekä eläkemahdollisuuksien selvittelyyn perehtynyt yksikkö osana terveyspalveluita. Saman katon alla oleva työ- ja toimintakyvyn sekä eläkemahdollisuuksien selvittelyyn perehtynyt yksikkö on kustannustehokasta, vähentää asiakkaan pompottelua ja siinä korostuu tuen ja arvion samanaikaisuus silloin, kun ongelmat ovat pitkittyneet ja monimutkaistuneet. 

Me aluevaltuutetut esitämme, että Vantaan ja Keravan hyvinvointialueelle perustetaan työ- ja toimintakyvyn sekä eläkemahdollisuuksien selvittelyyn perustuva yksikkö osana perusterveydenhuoltoa työttömien ja pitkäaikaistyöttömien asianmukaisten palveluiden saavuttamiseksi.

Katso myös nämä: