Puhe aluevaltuuston kokouksessa 12.6.2023 koskien Ulla-Maija Kopran valtuustoaloitetta ”Työ- ja toimintakyvyn sekä eläkemahdollisuuksien selvittelyn yksikkö osaksi Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen terveyspalveluja

Arvoisa puheenjohtaja, valtuutetut ja virkamiehet,

Haluan kiittää aloitteeni huomioimisesta ja aloitteeseen saadusta vastauksesta. Aloitteeni taustalla oli työ- ja toimintakyvyn sekä eläkeselvittely-yksikön perustaminen osaksi terveyspalveluita. Yksikön tarkoituksena oli saada saman katon alle työ- ja toimintakyvyn sekä eläkemahdollisuuksien selvittelyyn kuuluvat palvelut. Tiedetään, että saman katon alta saatavat palvelut ovat kustannustehokkaita ja niissä korostuvat tuen ja arvion samanaikaisuus silloin, kun ongelmat ovat pitkittyneet ja monimutkaistuneet, kuten pitkäaikaistyöttömillä tiedetään näin valitettavasti olevan. Vantaalla ja Keravalla on suuri pitkäaikaistyöttömien määrä, n.5500 henkilöä.

Aloitteeseen saadun vastauksen perusteella Vantaan ja Keravan hyvinvointialueella palveluiden yhteensovittamistarve on tunnistettu ja alkuvuodesta on koottu tietoa esimerkiksi työttömien terveystarkastusten prosesseista. Lisäksi vastauksessa todetaan, että Vantaan ja Keravan hyvinvointialueella työskentelevien terveyssuunnittelijoiden osaaminen ja perehtyneisyys työttömän työnhakijan kokonaisvaltaiseen arviointiin sekä eläkeprosesseihin on hyvällä tasolla.

Vastauksessa kuvataan kattavasti työttömien työ- ja toimintakyvyn arvioimiseen ja jonkin verran eläkeselvittelyyn liittyvää prosessinkulkua ja palveluntarjoajia. Vastauksesta puuttuvat kuitenkin mittareista saatu tieto ja luvut, joten palveluiden riittävyyttä on vastauksesta vaikea arvioida. Kuinka moni työtön on käynyt terveystarkastuksessa ja kuinka moni on päässyt terveyssuunnittelijoiden tai terveydenhoitajien vastaanotolle? Entä kuinka moni on päässyt lääkärin vastaanotolle eläkeselvittelyyn?

Työttömien työ- ja toimintakykyä sekä eläkeselvittelyä toteuttavien palveluiden kattavuuteen tulee tulevaisuudessa kiinnittää tarkoin huomiota. Yksi indikaattori voisi eläkeselvittelyjen riittävyydestä olla se, että mikä on työttömien työkyvyttömyyseläkkeen hylkäämisprosentti suhteessa työssä olevien työkyvyttömyyseläkkeen hylkäämisprosenttiin. Ja kuinka monta vantaalaista ja keravalaista työtöntä saa hylkäävän työkyvyttömyyseläkepäätöksen suhteessa muun Suomen hylkäämisprosenttiin.

Kiitos!

Ulla-Maija Kopra
Aluevaltuutettu (sd)


Katso myös nämä: