Hyväksytty piirikokouksessa 11.11.2023

Uudenmaan sote-poliittinen ohjelma luo yhtenäisen näkemyksen Uudenmaan SDP:n alue- ja HUS-päättäjien, sekä piirijärjestön tavoitteista. Ohjelma kuvaa yleisellä tasolla tavoitteita ja toimenpiteitä, joihin luottamushenkilöt yli hyvinvointialuerajojen ovat sitoutuneet.

Ohjelma koostuu johdannosta, hyvinvointialueiden nykytilan ja tulevaisuuden kuvauksesta, alueellisista tavoitteista ja toimenpiteistä, sekä yhteenvedosta.

Ohjelman mukaisesti Uudenmaan Sosialidemokraattien keskeisimpinä tavoitteina tuleville vuosille ovat:

  • Sosiaali-, terveys- ja pelastusalan henkilöstön (ml. tukipalvelutyöntekijöiden) saatavuuteen ja pitovoimaan panostaminen valtakunnallisten linjausten mukaisesti ja alueelliset erityistarpeet huomioiden.
  • Perustason palvelujen vahvistaminen, jotta ihmiset saavat tarvitsemansa palvelut oikea-aikaisesti ja oikeassa paikassa. Painopiste siirtyy erityistason palveluista ennaltaehkäisyyn ja varhaiseen toteamiseen. Tämä toteutetaan hyvinvointialueiden, HUS:n ja Helsingin kaupungin tiiviissä yhteistyössä. 
  • Talouden tasapainottaminen ja vahvistaminen palvelurakennetta ja hoitopolkuja kehittämällä.
  • Aktiivinen vaikuttamistyö hyvinvointialueiden saaman valtionrahoituksen parantamiseksi.