Artikkeli SDP Vantaa-Kerava -lehdessä, lue koko lehti täältä

Valtion ja Helsingin seudun kuntien päivitetty MAL 2023 -sopimus ohjaa maankäytön, liikenteen ja asumisen suunnittelua tulevina vuosina. Vantaan tavoite  on haasteellinen 2 720 asuntoa/vuosi ja kaavoitustarve 247 300 k-m2 uutta asuntokerrosalaa/vuosi.

Suhdannetilanteen rakentamisalalla huomioiden on lisättävä julkista ja korjausrakentamista sekä yritys- ja asuntorakentamisen tontteja. Sosialidemokraattien tavoite on, että asuntokanta säilyy monipuolisena, asumiskustannukset pysyvät kohtuuhintaisina ja sitä, ettei kaavoittamalla muodosteta asuinalueita, joissa on vain yhden asumismuodon asuntoja. Me haluamme myös, että viher- ja virkistysalueet, julkinen liikenne ja palvelujen saatavuus huomioidaan jo kaavasuunnittelussa.

MAL 2023 lähtee siitä, että pientaloalueita lisätään ja täydennysrakennetaan niiden identiteettiä kunnioittaen. Elinkustannuksien nousu ja asumisen kallistuminen edellyttävät ARA-korkotuetun, mutta myös pitkän korkotuen vuokra-asumisen ja asumisoikeusasuntojen rakentamisen jatkamista. Perheasuntojen lisäämiseksi Vantaalla sovelletaan 2024 alusta asemakaavoissa uutta sääntelymallia. Pääsääntöisesti yhtä asuntohanketta kohden korkeintaan 30% saa olla alle 35 m² asuntoja ja vähintään 30% on oltava vähintään 65 m² tai suurempia asuntoja siten, että vähintään 10% kohteen asuntojen kokonaismäärästä on 80 m² tai suurempia asuntoja.  Erityisryhmien asuntokohteita sääntely ei koske.

Meille demareille tärkeitä hankkeita ovat mm. Vantaan ratikka, keskustojen kehittäminen, Myyrmäen kaupunkikulttuuritalo, Vehkalan ja Aviapoliksen työpaikka ja yritysalueet, Jokiniemen oppimiskampus sekä Tikkurilan terveys- ja perhekeskus, joka on tärkeä myös hyvinvointialueemme palvelujen kannalta.

Tarja Eklund 
kaupunginvaltuutettu, aluevaltuutettu
kaupunkiympäristölautakunnan vpj,
kaupunkiympäristölautakunnanlupajaoston puheenjohtaja

Katso myös nämä: