Artikkeli SDP Vantaa-Kerava -lehdessä, lue koko lehti täältä

Vantaalla suurin osa lapsista ja nuorista kertoo voivansa hyvin. Tekemämme päätös nostaa opettajien palkkausta on myös tuottanut positiivisia tuloksia. Yksi suurimmista haasteista on oppilasmäärän kasvu. Se luo paineita opetuksen sekä tilojen laadulle. Suuret oppilasmäärät voivat vaikeuttaa yksilöllisen tuen tarjoamista ja lisätä opettajien kuormitusta.

Vantaalla opetusalan ammattilaiset kohtaavat monenlaisia oppilasryhmiä, kuten maahanmuuttajataustaiset oppilaat ja erityistä tukea tarvitsevat lapset. Erityisryhmien tuoman paineen lisäksi oppilasaines on entistä haastavampi. Oppilaiden, vanhempien ja opettajien yhteistyö on keskeistä haasteiden selättämisessä.

Meidän koulutetut opettajamme ja sitoutuneet avustavat henkilöt ovat korvaamaton resurssi. Päättäjänä olen ajoittain huolissani siitä, saavatko esimerkiksi opettajat itse tarvitsemaansa yksilöllistä tukea ja ohjausta. Tähän huoleen olemme nyt tarttumassa rivakasti.

Edelleen osa Vantaan koulurakennuksista on huonossa kunnossa. Olemmekin viime vuosien aikana tehneet saneerauksia. Haasteena on löytää tontteja uusien opinahjojen rakentamiseksi. Lähellä kotia olevat laadukkaat ja turvalliset oppimisympäristöt ovat olennaisia oppilaiden menestykselle.

Myös nopeasti kehittyvä teknologia asettaa haasteita koulujen digitaalisille resursseille ja opettajien koulutukselle. Tähän haasteeseen vastataan uusilla oppimismenetelmillä ja pedagogisilla innovaatioilla sekä DigiOne alustalla. Vantaalla on otettu käyttöön uusia oppimismenetelmiä, kuten ilmiöpohjainen oppiminen ja monialaiset oppimiskokonaisuudet. Nämä menetelmät auttavat oppilaita parantavat oppimisen laatua. Yhdessä voimme varmistaa, että oppilailla on mahdollisuus saada laadukasta kasvatusta ja opetusta sekä kasvaa oman elämänsä rohkeiksi sepiksi. Kenties heistäkin kasvaa oman elämänsä rauhanrakentajia.

Hussein al-Taee
Vantaan kaupunginvaltuutettu
Kasvatuksen ja oppimisen lautakunnan varapuheenjohtaja

Katso myös nämä: