(Mielipidekirjoitus julkaistu Vantaan Sanomissa 11.8. ja Helsingin Sanomissa 12.8.)

Työntekijöiden palkanmaksun ongelmat Helsingissä ovat olleet uutisissa kuluneen kesän valitettavaa vakiotavaraa. Karmeinta on, että osa työntekijöistä on jäänyt ilman palkkaa ja lomarahoja, osa on saanut liikaa palkkaa tai vain osan siitä. Asiasta on tehty selvityksiä, palkattu lisää väkeä ongelmia ratkomaan, mutta ongelmia on ilmaantunut vain lisää. Uskottavuus Helsingin kaupunkiin työnantajana on kärsinyt pahasti.

Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen aloittaessa tammikuussa 2023, siirtyy sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstön palkanmaksu hyvinvointialueelle. Viime keväänä valittiin hyvinvointialueen palkanmaksujärjestelmän palvelutuottajaksi Sarastia Oy sen jälkeen, kun Hus Asvia oli vetäytynyt tehtävästä.

Aikataulu jonkun toisen palkanmaksujärjestelmän tuottajan hankkimiseksi oli liian lyhyt. Hyvinvointialueellamme ei ole muuta mahdollisuutta, näin kiireisellä aikataululla, kuin valita Helsingissä ongelmien kanssa kamppaileva Sarastia Oy palvelun tuottajaksi. Kulunut kevät ja kesä ovat osoittaneet, että myös Hus Asvialla on ollut ongelmia tuottaa palkanmaksua oikein.

Olen todella huolissani Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen henkilöstön siirrosta uuteen palkanmaksujärjestelmään. Vuoden vaihteen jälkeen hyvinvointialueemme on mahdollisten palkanmaksuun liittyvien ongelmien kanssa yksin, koska Vantaalla ja Keravalla ei ole enää velvollisuutta hoitaa asiaan liittyviä tehtäviä.

Jos palkanmaksu työntekijöille epäonnistuu, niin mainehaitta on valtava, kuten Helsingin ongelmat ovat osoittaneet. Pahimmillaan se näkyy henkilöstön hakeutumisena muualle töihin.

Työntekijöiden palkat on maksettava oikein, oli palkanmaksujärjestelmä mikä tahansa. Vain siten pystymme tuottamaan sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut laadukkaasti ja sujuvina, motivoituneen ja riittävän henkilöstön voimin.

Kyse on noin 4 300 työntekijään kohdistuvasta muutoksesta, jollaisista on varmasti kokemuksia sekä Vantaan että Keravan sosiaali- ja terveydenhuollossa.

Muutosprojektissa ei pidä säästää aikaa eikä rahaa, palkanmaksujärjestelmän on toimittava erilaisten palkanmaksutilanteiden mukaisesti.

Palkanmaksujärjestelmän muutosprojektissa on oltava riittävästi työntekijöitä, myös Sarastia Oy:n puolelta. Henkilöstölle on tiedotettava muutoksista hyvissä ajoin. Henkilöstö, varsinkin esimiehet, on velvoitettava osallistumaan koulutukseen, joka koskee palkanmaksujärjestelmään liittyviä muutoksia.

On luotava menettelytavat sille, että kun palkanmaksussa virheitä tapahtuu, että saa työntekijä puuttuvan palkan mahdollisimman pian.

Palkanmaksujärjestelmän muutoksessa tulee erinäisiä ongelmia aivan varmasti, mutta suurin osa niistä on ennakoitavissa. Virheet ja puutteet palkanmaksussa ovat aina jonkun syy, josta on myös kannettava vastuu.

Sirkka-Liisa Kähärä

aluevaltuuston puheenjohtaja (sd.)

Vantaan ja Keravan hyvinvointialue

Katso myös nämä: