Poliittiset ryhmät ovat päässeet neuvottelutulokseen Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen talousarviosta hyvinvointialuejohtaja Timo Aronkydön esityksen pohjalta. Sosialidemokraattien kädenjälki näkyy tuloksessa monella tapaa. 

Sosialidemokraattien mielestä tärkein muutos on henkilöstöresurssien turvaamiseen laadittava pito- ja vetovoimaan liittyvä suunnitelma sekä erityisesti kriittisiin ammattiryhmiin kohdennettava palkka- ja palkitsemisohjelma. Henkilöstö on hyvinvointialueen tärkein voimavara, jota ilman palvelut ei pyöri.

Sosiaalisen luototuksen jatkuminen katkeamatta ensi vuoden alussa on oikeudenmukainen ja järkevä ratkaisu. Lainsäädännöllisesti siitä tulee velvoittavaa vasta elokuussa 2023.

Järjestöavustuksiin varattua määrärahaa korotettiin, jotta voimme turvata vantaalaisten ja keravalaisten sosiaali- ja terveyspalveluja tukevien järjestöjen toiminnan myös ensi vuonna. On hienoa, että järjestöjen merkitys hyvinvoinnin rakentamisessa tunnistetaan aidosti.

Hyvinvointialueen seniorineuvolaa lähdetään selvittämään. Se on tärkeää ennaltaehkäisevää toimintaa ottaen huomioon, kuinka hyvinvointialueen vanhusten määrä kasvaa tulevina vuosina. Me haluamme huolehtia jokaisesta ikäihmisestä.

Omaishoidon peittävyyttä ja palveluita parannetaan mahdollistamalla omaishoidettavan ja hoitajan yksilöllisiä palveluja. On tärkeää panostaa omaishoitajien jaksamiseen.

On hyvä, että terveyskeskusmaksun poistamisen sosiaalisten vaikutusten selvitys jatkuu. Aiemmin olemme saaneet jo taloudellisen vaikutuksen selvityksen. 

Terveyskeskuspalvelujen kehittämisen tueksi sosialidemokraatit esittivät tehtävän tuotantotapa-analyysin siitä, miten terveyspalveluja on tarkoituksenmukaista tuottaa, jotta hoitoon pääsy nopeutuu. Terveyspalvelujen parantaminen on sosialidemokraateille tärkeä tavoite, jota kohti pitää edetä rivakasti.

Erikoissairaanhoidon osalta sosialidemokraatit painottivat hyvinvointialueen ja HUS:n yhteistyötä, jonka tavoitteena tulee olla asiakaslähtöiset palvelut ja sujuvat hoitopolut. 

Hyvinvointialueen lopullinen talousarvio 2023 ja taloussuunnitelma vuosille 2023-2026 hyväksytään aluevaltuuston kokouksessa ensi viikolla tiistaina 20.12.2022.

Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen sosialidemokraattinen aluehallitusryhmä

Katso myös nämä: