Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen aluehallitus esittää vuoden 2023 asiakasmaksuihin Vantaan kaupungin tämänhetkistä tasoa lukuun ottamatta hammaslääkärin käyntimaksua, joka nousee 10,60 eurosta 12 euroon. Vantaan ja Keravan sosialidemokraatit ovat iloisia siitä, että aluehallituksessa löytyi tahto olla korottamatta asiakasmaksuja lain maksimiin, toisin kuin alun perin oli esitetty.  

– Meille sosialidemokraateille on tärkeää, ettei asiakasmaksut ole este hoitoon tai hoivaan hakeutumiseen. Tästä syystä olisimme halunneet, ettei myöskään hammaslääkärin käyntimaksu nouse, mutta valitettavasti aluehallituksen enemmistön tukemana tähän tehdään korotus, toteaa sosialidemokraattisen aluehallitusryhmän puheenjohtaja Pirkko Letto

Vantaan ja Keravan sosialidemokraattien tavoitteen mukaisesti etävastaanoton maksu päätettiin asettaa lääkärin läsnävastaanottoa alhaisemmaksi. Tavoitteena on lisätä digipalvelujen käyttöä niiden käyntien osalta, joihin sen on todettu sopivan.

– Hyvä asia perheiden hyvinvoinnin näkökulmasta on se, että lapsiperheiden kotipalvelu on jatkossa maksutonta. Parhaimmillaan tämä on tehokasta ennaltaehkäisevää toimintaa, jolla tuetaan vanhemmuutta ja perheen jokapäiväistä elämää. Tärkeää on myös se, että ateriapalveluiden maksut pidetään kohtuullisina, Letto jatkaa. 

Lopullinen hyväksyminen asiakasmaksuista tapahtuu aluevaltuuston kokouksessa ensi viikolla 22.11.2022.

Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen sosialidemokraattinen aluehallitusryhmä

Katso myös nämä: